Volné byty v únoru – prohlídka 23. 2.

Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 2+1 a 3+1

 

Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. T.G.Masaryka, čp. 21, Sušice.

Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 16.08 m2, 1. pokoj 20.13 m2, 2. pokoj 14.47 m2, 3. pokoj 11.97 m2, předsíň 17.30 m2, koupelna 3.36 m2, WC 1.28 m2, sklep 2.00 m2. Celková rozloha bytu 86.59 m2.

Datum prohlídky bytu: 23.2.2016 od 9.00 do 9.10 hod.

 

Byt č. 1, velikost 2+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), Chmelná (4 km od Sušice), čp. 40 (bývalá škola).

Byt se nachází v přízemí domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 14.62 m2, 1. pokoj 29.58 m2, 2. pokoj 27.93 m2, předsíň 10.15 m2, koupelna 2.85 m2, komora 7.00 m2, WC 4.08 m2. Celková rozloha bytu 96.21 m2.

Datum prohlídky bytu: 23.2.2016 od 15.20 do 15.30 hod.

 

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města,

nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení

během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu

uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)

musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti

musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc).

 

 

Nabídka musí být podána nejpozději: 29. 2. 2016 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.

-red-