MDD se slaví už 96 let

Původně se slavil v dubnu, a to už v roce 1920

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – každoročně jej  slavíme  1. června; jeho cílem bylo původně upozornit na práva a potřeby dětí.

 

mdd

 

 

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikla v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.

 

Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.

 

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.

 

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum, proto se u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června.

 

V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí. Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním OSN bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.

(zdroj:cs.wikipedia.org/wiki)

 

Obvykle dnes slaví většina evropských zemí Den dětí jako svátek plný radosti, konají se různé kulturní a zábavné akce.

A jak můžete oslavit Den dětí spolu se svými ratolestmi právě vy?

 

 

 3.  -5. 6.

SPORTOVNÍ HRY DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

– sportovní areál při SOŠ a SOU  ve Volšovské ul.

– hry budou zahájeny 3. 6. v 15.00 hodin 

– beach volejbal, silový víceboj, tenis. Přihlášky a info na : tenishozak@seznam.cz, tel. 778 469 912 a rsvoboda@centrum.cz, tel. 727 983 512

 

3. 6.  od 16 do 18 hodin

IN LINE VEŘEJNÉ BRUSLENÍ  na zimním stadionu

 ***

 

 NA SANTOSU  PŘI ODPOČINKU

 

NEBO HRÁCH A S HUDBOU 

 

4.6.sbory

 

 

 

 

&

5.6.den deti

 

{jcomments off}