2016 / 04 Nezaměstnanost

Informace o nezaměstnanosti za duben

 

 

V  dubnu 2016 celkový počet uchazečů o  zaměstnání poklesl na stav 1 205osob tedy 3,6 %.

 

     Volných pracovních míst na Prachaticku bylo 970.

 

     Ve městě Vimperk včetně spádových obcí bylo k  30. 4. 2016 v  evidenci celkem 254 uchazečů o  zaměstnání, míra nezaměstnanosti činila 4,3%. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo na Veřejně prospěšné práce (VPP) nově vytvořeno od 1. 1. 2016 103 těchto míst, z toho v dubnu 2016 bylo vytvořeno 50 nových míst. Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) vyhrazených bylo nově vytvořeno od 1. 1. 2016 33 těchto míst, z toho v dubnu 2016 vytvořena 4 nová místa. Počet chráněných pracovních míst vymezených pro ob- čany se zdravotním postiženým k 30. 4. 2016 činil  443. Počet  uchazečů v  rekvalifikačních kurzech od 1. 1. 2016: 30.