Tip na skvělou knihu o Šumavě : Modravsko

smida1Kniha o Modravských pláních

     Kniha má 325 stran a 62 obrázků.

 

     Dílo je rozděleno na dvě části. První část (kapitoly 1-6) popisuje dějiny kraje okolo Modravy od dávné historie, přes sklářství, dřevařství, prvorepublikovou turistiku až po komunistickou železnou oponu. Druhá část (kapitoly 7-13) seznamuje čtenáře se všemi prvky, které naše předky vtáhly do života kraje. Zmíněny jsou tak vody v podobě slatí, potoků a vod plavebních, dále hory, lesy a lesní hospodářství, osady, samoty a v neposlední řadě hranice. Bonusem je poslední kapitola (č. 14), která je věnována Roklanské chatě Klubu československých turistů. V rok vydání knihy uplynulo 80 let od její výstavby. Cenné textové a obrazové materiály k této kapitole poskytl Emil Kintzl.

 

     Vydání knihy podpořil Plzeňský kraj a Karel Schwarzenberg coby poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a mimo jiné dvanáctý kníže ze Schwarzenbergu.

Kniha je dostupná v knihovnách měst Kašperské Hory, Sušice, Klatovy a Plzeň.

 

Vzor citace: ŠMÍDA, Zdeněk. Šumava – Modravské pláně. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016. 325 s. ISBN 978-80-263-1066-2.

 

Knihu lze objednat emailem zasláním objednávky na adresu: zdenek.smida@email.cz

 

 

http://www.sumava-modravsko.cz/

 

smida2