Po dlouhé době zazní v Dobré Vodě varhany

Biskup Vlastimil Kročil vysvětí varhany na Dobré Vodě u Hartmanic

 

  kostel sv. vintire

 

 

Farnost Dobrá Voda u Hartmanic bude slavit svátek svatého Vintíře. Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat sv. Vintíř zemřel v roce 1045.

Slavnost už začíná v sobotu 8.10. v 18.00 h zpívanými nešporami (večerními chválami). Pontifikální česko-německá mše svatá v neděli 9. října začíná v  11.30 h. Hlavním celebrantem bude v tomto roce biskup Vlastimil Kročil z Českých Budějovic. Liturgii bude slavit v koncelebraci s kněžími z Čech a Bavorska. V rámci mše svaté proběhne vysvěcení nově instalovaných varhan. Díky několikaleté sbírce, zorganizované občanským sdružením „Šumavské cesty“ bylo možné zakoupit malý nástroj zrestaurovaný varhanářem Antonínem Habětínem. Na letošní pouti se tedy poprvé po pádu železné opony v kostele sv. Vintíře rozezní varhany. Hrát bude muzikolog a varhaník Vít Aschenbrenner z Klatov.

 

9.10.varhany hartmanice

Po bohoslužbách se nabízí možnost společného posezení v Domě sv. Vintíře.

 

Günter Iberl, Podpůrný spolek Domu sv. Vintíře

{jcomments off}