Na Bučině nová profi meteostanice

V poslední dekádě měsíce října se podařilo nainstalovat a zprovoznit meteorologickou stanici na velmi zajímavém místě centrální Šumavy v blízkosti státní hranice s Bavorskem. Jedná se o bezlesou enklávu bývalé obce Bučina na jihovýchodním svahu hraničního masívu s významnými vrcholy Stráž (dříve Poštovní hora neboli Postberg, 1308 m) a Sedmiskalí (Siebensteinkopf, 1263 m). Bučina (Buchwald), dříve nejvýše položená osada nejen na Šumavě (1162 m), ale i v Čechách, vznikla jako dřevařská osada pravděpodobně roku 1770 při silnici vedoucí z Kvildy do německého Finsterau, na bývalé Horní Zlaté stezce. První písemná zmínka pochází z roku 1790. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla tehdejší obec v roce 1890, kdy ve 30 domech žilo 466 lidí, v roce 1910 tady stálo 37 domů a žilo zde 347 obyvatel převážně německé národnosti (zdroj: ČSÚ). Po odsunu obyvatel po 2. světové válce osada zanikla a do roku 1989 byla Bučina kvůli hraničnímu pásmu nepřístupná. To se změnilo až s pádem “železné opony”. V současné době je Bučina celoročně velmi častým cílem turistů a to jak z české, tak z německé strany. Za příznivých povětrnostních podmínek jsou dobře vidět alpské vrcholy.

 

Meteorologickou stanici Bučina u Kvildy vyrobila firma Meteoservis v.o.s. Vodňany, která také provedla její vlastní zprovoznění. Přípravné práce spojené s výkopy a usazením konstrukcí probíhalo v režii spolku nadšenců pro měření meteorologických parametrů na zajímavých místech Šumavy – pocasi.sumava.eu

Samotné zemní práce byly kvůli kamenitému terénu velmi náročné. ČHMÚ poskytl vytápěný člunkový srážkoměr dříve provozovaný na Filipově Huti. Finanční prostředky na meteostanici a její zprovoznění byly poskytnuty firmou Gnosis (majitele hotelu Alpská vyhlídka) a finančně nápomocný byl i zmíněný spolek nadšenců okolo www.sumava.eu

 

 

 

 

Meteorologická stanice Bučina u Kvildy je umístěna v nadmořské výšce 1152 m a měří teplotu vzduchu, výšku sněhové pokrývky pomocí ultrazvukového čidla a celoročně díky vytápěnému srážkoměru také srážky. Zaznamenávané údaje jsou v režii ČHMÚ odesílány každých 10 minut a jejich průběhy je možné sledovat on-line prostřednictvím obligátního grafu na webu ČHMÚ nebo na webu pocasi-volary.cz. V osadě Bučina se na přelomu 19. a 20. století srážky již měřily, přesněji mezi lety 1879 a 1918. Průměrný roční úhrn srážek v tomto období dle dostupných údajů činil 1365 mm. Při převládajícím proudění při přechodu front je tato zajímavá lokalita v návětří, proto tak vysoký roční průměr. Bohužel po roce 1918 nejsou informace o měření ucelené a po roce 1945 už vůbec žádné. Je tedy v měření srážek na co navazovat. Automatická meteorologická stanice Bučina u Kvildy zahájila provoz 26. října 2016, z hlediska měření srážek tedy ještě před počátkem hydrologického roku 2017, který začíná vždy od 1. listopadu. Nezbývá než stanici popřát bezproblémový provoz a zájemcům o počasí na Šumavě mnoho zajímavých údajů.

 

 

(text jp, ir, mm)

foto (av, jp)