Volné městské byty v nové nabídce

Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1

 

Byt č. 36, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1161, Sušice.

Byt se nachází v devátém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna.

Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.48 m2, 1. pokoj 19.53 m2, 2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 8.00 m2, předsíň 10.24 m2, koupelna 2.86 m2, WC 1.03 m2, balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2. Celková rozloha bytu 73.04 m2.

Datum prohlídky bytu: 20.12.2016 od 9.00 do 9.10 hod.

 

 

Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. 5. května, čp. 668, Sušice.

Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.91 m2, 1. pokoj 22.15 m2, 2. pokoj 14.28 m2, 3. pokoj 12.89 m2, předsíň 3.42 m2, koupelna 6.04 m2, WC 0.96 m2, sklep 6.75 m2. Celková rozloha bytu 76.40 m2.

Datum prohlídky bytu: 20.12.2016 od 9.30 do 9.40 hod.

 

 

Byt č. 12 velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. U Kapličky, čp. 721, Sušice.

Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m2, 1. pokoj 20.44 m2, 2. pokoj 12.16 m2, 3. pokoj 12.14 m2, předsíň 8.41 m2, koupelna 2.88 m2, WC 1.04 m2, balkon 4.39 m2, sklep 2.53 m2. Celková rozloha bytu 73.29 m2.

Datum prohlídky bytu: 20.12. 2016 od 9.50 do 10.00 hod.

 

 

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
  • nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení
  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
  • uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájembytu vyřazena)
  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc

(minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

 

Nabídka musí být podána nejpozději: 31.12. 2016 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

 

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.

-lk-

 

{jcomments off}