Štěpán Rak potěší adventním koncertem

Adventní koncert v Dobré Vodě, v kostele sv. Vintíře,  zpříjemní třetí vánoční víkend …

10.12.rak