Zastupitelé se sejdou příští týden

Na prvním letošním veřejném jednání zastupitelstva města Sušice se  sejdou zastupitelé příští středu 15. února.

Jednání bude probíhat od 16 hodin ve velké zasedací místnosti radnice a program bude hned v úvodu roku bohatý:

 

 

  1. Zahájení

  2. Volba návrhové komise

  3. Volba ověřovatelů zápisu

  4. Kontrola usnesení

  5. Prezentace projektu „Sportovní halySušici, lokalita Na Hrázi“

  6. Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2017

  7. Plán práce finančního výboru na rok

  8. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

  9. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech MŠ

10. Oblastní charita Sušice – smlouva o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb

11. Odměňování členů zastupitelstev

12. Volba přísedících okresního soudu

13. Rozpočtová opatření

14. Společnost Nemocnice Sušice o. p. s.

15. Majetková agenda

16. Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2017

17. Sociální služby města Sušice – „Modernizace vybavení prádelny v Domově důchodců Sušice“

18. Ostatní

19. Diskuse

20. Závěr   

 

 

Zajímá vás, co se aktuálně děje v Sušici? Přijďte si i vy poslechnout  novinky, návrhy a zprávy…

 

-red-

{jcomments off}