Co se na Vodníku vlastně chystá?

Po posledním zastupitelstvu není jasné, co se na Vodníku vlastně chystá

 

     Když nepočítáme naprosto nekritický přístup vedení města prezentovaný ve Vimperských novinách, moc jsme toho o biatlonu v poslední době ve Vimperku neslyšeli. Vzhledem k rozporům v prohlášeních členů Rady města podala Šárka Janásková 25. 1. 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádost o předložení poslední verze studie proveditelnosti týkající se biatlonového areálu na Vodníku. Dostala verzi shodnou s tou, kterou jsme zveřejnili v říjnu na stránkách www.vimpersko.cz. Z toho bychom měli dovozovat, že vedení města pracuje právě s touto verzí a plánem. Problém ale je, že si tím nemůže být podle vyjádření jednotlivých členů vedení Vimperka nikdo jistý.

 

vimperk studie parking

     

     Jak na lednovém zastupitelstvu z úst starostky Jaroslavy Martanové zaznělo, ukázalo se, že k projektu možná bude muset proběhnout EIA – tedy další posouzení vlivu, tentokrát už konkrétního projektu. To může samotné plánování projektu protáhnout až o několik let. Na vedení města padá jedna těžká zpráva za druhou. Napřed SEA (ohlášená již v říjnu 2016 a zatím bez výsledku) a teď pravděpodobně i EIA. Samotné plánování projektu se tedy výrazně protahuje. Když na jednom z minulých zastupitelstvech padlo, že na projektu měla být udělána EIA, paní starostka tento názor striktně odmítla. A teď najednou sama říká, že k ní může dojít. To nikdo na radnici nezná platnou legislativu a neví, jaká řízení mohou takový projekt provázet? Nebo se snad nechá uklidňovat architekty z Hluboké nad Vltavou, že k takovým věcem nemůže dojít?

 

     Předseda Skiklubu, Karel Hudeček, říká, že nemáme strašit, když hovoříme o množství zeminy, která se bude muset kvůli střelnici přesunout. Počítá se tedy ješte vůbec se střelnicí? Nebo má být menší? A nebyl projekt od počátku špatně vymyšlen? Jestli se ukazuje, že střelnice pošle projekt do dalšího posuzování, nebo je příliš velká, nemůže překrývat potok a nemá se kvůli ní údolí zasypávat, pak by mohla existovat další a méně náročná varinata projektu. Je možné, že se připravuje, ale není o ní nikdo veřejně informován.

 

     Místostarosta Jiří Cais zase na zastupitelstvu představil, jak se celý projekt vyvíjel a uznal, že původní rozpočet byl ze strany města nadimenzován na 50 mil. Kč. Proč ale není v rozpočtu projektu 4. a 5. etapa, během které se má postavit kolečková dráha a parkoviště, už nevysvětlil. Oproti tomu uvedl, že rekonstrukce Hřbitovní ulice by proběhla nezávisle na úpravách na Vodníku. Stejně tak se bude podle vedení města bez souvislosti s biatlonovým areálem upravovat i odbočovací pruh z hlavní komunikace na Zdíkov. Obojí je prostě třeba.

 

     Upřesněme si to: Úprava Hřbitovní ulice a parkoviště na ní je zakresleno v projektu biatlonového areálu na Vodníku. Není už ale v jeho rozpočtu. Na zastupitelstvu se ale od Jiřího Caise dozvídáme, že parkoviště se bude ve Hřbitovní ulici stavět nejen kvůli areálu na Vodníku, ale i kvůli rekonstrukci zámku. Jak to, že se najednou má stavět parkoviště u stávající kolečkové dráhy kvůli zámku, když bylo plánováno právě pro biatlonový areál? Navíc byl projekt pro Vodník připravován už v roce 2015, tedy v době, kdy o prostředcích přidělených na rekonstrukci zámku ještě nikdo nevěděl.

 

     Máme tu názorný příklad, jak vedení města jedná a mluví. Parkoviště je jasně nakresleno v projektu biatlonu. Protože není v jeho rozpočtu, začneme ho nyní nazývat parkovištěm pro zámek.

 

     Neměli bychom ale podle této logiky a podle priorit strategického plánu nejprve začít opravovat letní kino a budovat kolem něho parkovací plochy, s kterými je počítáno i pro zámek. Vždyť právě ty jsou bezprostředně vedle něho. Proč máme najednou začínat na opačném konci?

 

     A aby toho nebylo málo, tak Karel Hudeček na lednovém zastupitelstvu také řekl, že kolečková asfaltová dráha se v dolní části zamýšleného areálu zatím stavět nebude. Důvod: Projekt by prodražila. Asfaltové cesty na bruslení a pro kolečkové lyže jsou v projektu areálu na Vodníku zakresleny v jeho 4. etapě a ještě v říjnu jsme byli na veřejné debatě ujišťováni, že právě ony tam určitě pro širokou veřejnost budou. Rozpočet ale končí třetí etapou.

 

     Na problém nesouladu mezi projektem a jeho rozpočtem upozorňujeme již měsíce. Nepřímo začínáme dostávat odpovědi teprve nyní.

 

     Jak to tedy s celým projektem je? Bude v údolí střelnice? A jestli ano, jak bude velká? Jde o hlavní část celého areálu, o které ještě loni na podzim Karel Hudeček říkal, že právě ona je nejdražší, má mít 30 stavů a musí být právě v údolí a nikde jinde. Když se ukáže, že střelnice v údolí být nemůže, přizná vedení města chybu, že byl projekt od počátku vymyšlen nikoli maximalisticky, ale megalomansky a bez respektu k přírodnímu charakteru celého údolí Křesánovského potoka a bez projednání s obyvateli Vimperka i okolních obcí, hlavně Hrabic? Nebo zvolí radní méně čestnou cestu a vystoupí s tvrzeními typu: My jsme přece říkali, že necháme rozhodnout odborníky. Když tam střelnice být nemůže, tak ji tam neuděláme atd. atp.

 

01

 

    A hlavně: když nebude střelnice s navazující kolečkovou dráhou, nebo nebude vůbec, platí ještě, že na polovinu projektu zajistí finance Český svaz biatlonu?

 

     A když se nakonec ukáže, že je třeba celý záměr přeprojektovat, kdo ponese zodpovědnost za vynaložené statisíce na nevyhovující studii proveditelnosti, biologické a další posudky? Nešlo zjistit, zda je zamýšlený projekt vhodný několika konzultacemi s nezávislými odborníky za cenu v řádu maximálně jednotek tisíců?

 

     Zatím to tedy vypadá, že vedení města a největší obhajovatelé projektu couvají k jakési – nám všem opět neznámé – variantě, která odpovídá tomu, co jsme říkali od začátku. Střelnice, kvůli které se má ani ne 40 metrů široké údolí zdvojnásobit na 60 – 80 metrů, může být klidně označena za nesmysl. Zdá se, že členové rady mohou po konzultaci s odborníky, na které se neustále odvolávají, získat na celou věc realistický pohled. Totiž že zásah umožňující areál postavit je příliš velký a moc drahý. Možná tedy vedení města dochází k těm faktům, na které od začátku upozorňujeme.

 

     Jestli je tento odhad správný, pak bychom se měli rychle dozvědět, s jakou variantou podoby projektu a hlavně jeho rozpočtu v současné době vedení města pracuje.

 

Prohlášení představitelů města, která jsou v článku parafrázována, si lze poslechnout na zvukovém záznamu ze zasedání vimperského zastupitelstva konaného 23. 1. 2017. Zde

 

Vimpersko 

 

{jcomments off}