Hrabice a areál Vodník

Hrabice a areál Vodník

 

     Vimperští radní a zastupitelé dobře vědí, že v oblasti Hrabic se už roky prodávají pozemky pro rodinnou zástavbu. Na kopci proti Vodníku bylo městem vytvořeno 28 parcel. Z toho bylo v první etapě 6 zasíťovaných pozemků již prodáno. O další jeví občané zájem a jsou nebo budou k prodeji připraveny. Dalších asi 22 stavebních parcel pro rodinné domy zde vytvořili soukromí investoři s plánem jejich budoucího prodeje. Navíc zde již stojí relativně nové rodinné domy. Všechny se nacházejí v těsné blízkosti připravovaného Sportovně-rekreačního areálu Vodník. Město tedy svými plány na biatlonový areál kříží plány rodinám, co si zde koupily nové pozemky i soukromým investorům. Všichni lidé, co bydlí nebo chtějí bydlet na stráních pod Hrabicemi mají zájem, aby jejich pozemky zůstaly obytnou klidovou zónou. To si tady totiž koupili a kupují. Přitom na všech svých jednáních zastupitelé napříč uskupeními nahlas tvrdí, že právě soukromí investoři a noví obyvatelé Vimperka a místní kupci parcel, jsou těmi, kterým je třeba vycházet maximálně vstříc.

 

 

vpk pozemky hrabice (1)

 

     Když město prodávalo a prodává pozemky pod Hrabicemi jako klidovou zónu k bydlení za stovky tisíc korun (v některých případech se cena blíží miliónu korun), nikdy obyvatele nevarovalo a budoucí kupce ani teď neseznamuje se svými plány vybudovat v těsné blízkosti jejich pozemků areál s kapacitou pro tisíce diváků a několik desítek sportovních týmů. Už teď jsou sněžná děla z areálu dost slyšet. Těžko si lze představit, jaký to bude hluk, až jich bude trojnásobek. Obyvatelé Hrabic se oprávněně obávají, že když se výrazně navýší počet sněhových děl nebo tyčí v areálu až na trojnásobek nynějšího počtu, významně se sníží kvalita života na stráních pod Hrabicemi.

 

     Ptají se zastupitelé sami sebe, jak se asi cítí lidé, kteří si na pozemky u Hrabic berou hypotéky, věnovali nebo hodlají na ně věnovat své finance? Pro mnohé z nich jde o celoživotní úspory. Jejich představa o poklidném životě v blízkosti přírody, se ale může snadno díky přístupu a jednání našich představitelů rozpadnout na prach. Jak může vedení města, které situaci místních důvěrně zná, přehazovat odpovědnost za místní problematiku na úředníky z Krajského úřadu a nechávat jen na nich rozhodnutí o tom, co může v blízkosti domova obyvatel Vimperka vyrůst?

 

     Vzhledem ke všem těmto obavám vystoupil Radovan Myslík na lednovém zastupitelstvu s prohlášením, ve kterém mimo jiné po představitelích města Vimperk na základě závěrů zasedání osadního výboru požaduje, aby „neprodleně zadali odborné vyhodnocení veškerých dopadů rozšíření areálu na přilehlou obytnou zónu odbornými autoritami.“

 

     Paní starostka předala stanovisko Osadního výboru a obyvatel Hrabic, které vyjadřuje jejich obavy, Ing. Peškové, která zpracovává SEU (Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí). Ta ale žádný posudek vlivu areálu na obytnou zónu v jeho bízkosti zpracovávat nebude. Otázkou tedy zůstává, zda představitelé města skutečně zajímá názor obyvatel Vimperka a jestli tedy zadají vypracování posudků, které budou vliv připravovaného areálu na život lidí v Hrabicích nestranně hodnotit.

 

     Jak Hrabičtí uvádějí, jeden příklad, kdy soužití podobného areálu a obyvatel žijích v jeho okolí nefunguje, je Vesec u Liberce. Jak řekl Radovan Myslík, krajina ve Vesci nekryje přilehlé obytné budovy a k nim se dostává z areálu velmi nepříjemný hluk. Ten byl tomto areálu naměřen podle dostupných zpráv jako nadlimitní a areál je přitom vzdálen od budov 400 metrů. Vzdálenost areálu na Vodníku od nejbližší stavby může být dokonce pouhých 100 metrů.

 

     Posouzení, jak ovlivní život obyvatel Hrabic zvuk ze sněžných děl, zvýšeného provozu vozidel a pohybu lidí v areálu, hluk ze střelnice a případně i hluk z provozu letního amfiteátru, bude tedy nezbytně třeba. V zatím existující studii proveditelnosti byly tyto dopady na sousední obytnou zónu úplně zamlčeny. Celá studie ověřitelnosti pojmenovává bezvýhradně pouze pozitivní efekty areálu, ale naprosto opomíjí případné konfliktní nebo negativní dopady. Spolu s tím ale vystupuje do popředí stále stejná otázka. Kdo odsouhlasí zpracování nezbytných posudků jejich zaplacení a z jakých prostředků?

 

     Dokumentace k ověřovací studii, bilogický rozbor a ichtyologická studie už město – a tedy nás všechny – stály necelých 400 tisíc Kč. Cena těchto dokumentů, změny územního plánu, posouzení SEA a ani projektové dokumentace, která je odhadována na cca 1 – 1,5 mil. Kč, nejsou v rozpočtu projektu rozšíření areálu. Další posudky budou rozpočet dále navyšovat a jistě měli být vyhotoveny již před zadáním změny územního plánu a SEA, aby provedená změna Územního plánu a SEA byly provedeny kvalitně na základě kompletních informací. Jak se ukazuje, jsou další posudky a vyhodnocení nutné, a zhotoveny by tedy být měly.

 

     Zároveň by ale také měl být konečně a zcela rozkryt rozpočet celého projektu a měly by do něj být zahrnuty všechny související výdaje, které se k němu vztahují.

 

     Město vydává statisíce a je připraveno vydat milióny jen za studie, posudky a dokumentaci a to za situace, kdy na příklad Křesánov nemá ani kanalizaci a v areálu U Sloupů se kanalizace pravidelně ucpává a má výjimku na svůj provoz, která letos skončí.

 

     Všechny komplikace, kterých jsme kolem areálu na Vodníku svědky, přitom ukazují na nedbalost představitelů města, především starostky, místostarosty a radních, kteří o projektu věděli, ale nikoho o něm dopředu neinformovali a prostě k němu rovnou nechali zhotovit studii s maximalistickým záměrem, jak Vodník využít a tuto verzi nyní prosazují.

 

     Nejprve měli mluvit s obyvateli Vimperka a přilehlých osad a zjistit, zda si tento areál vůbec přejí. Jak vidíme, tak se může snadno stát, že některým místním může areál na Vodníku jednoznačně negativně zasahovat do života nebo do plánů, které si pro svůj život ve městě udělali. Nezapomínejme, že majitelé pozemků pod Hrabicemi za ně zaplatili nebo se chystají zaplatit městu statisícové částky a mají tedy plné právo vědět, co se v jejich těsném sousedství chystá a do celého procesu vstupovat.

 

     Vimperk nutně potřebuje lidi, kteří si zde plánují budoucnost a vytvářejí tu svůj domov. Jak to ale mohou dělat, když jsou vynecháváni z rozhodování o projektech, které mohou jejich život bezpostředně ovlivňovat?

 

Vimpersko  

 

{jcomments off}