urad

Chudoba nejnižší, trpíme ale nadváhou

Mezinárodní statistiky: máme nejnižší podíl osob ohrožených chudobou, trpíme ale nadváhou

 

     Míra nezaměstnanosti mužů nebo podíl osob ohrožených chudobou – nejen v těchto statistických ukazatelích Česko vyniká ve srovnání s dalšími zeměmi EU. Patříme také ke státům s nejvyšším podílem obyvatel s nadváhou. Vyplývá to z dnes vydané ročenky o České republice v mezinárodním srovnání.

 

     Míra nezaměstnanosti v Česku byla ve 4. čtvrtletí 2016 na rekordní úrovni 3,6 %. Nízká ale byla i v roce 2015, kdy se rovnala 5,1 %. Lépe na tom bylo už jen Německo.

„Když se ale podíváme jen na nezaměstnanost mužů, byla u nás nižší než v Německu. Představovala jen 4,2 %, o 0,8 procentního bodu méně než za našimi západními hranicemi. Tuzemský ukazatel o míře nezaměstnanosti je spolu s tím německým dlouhodobě na nejnižších úrovních v Unii,“ uvádí Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

 

     Z mezinárodních statistik za rok 2015 také vyplývá, že jen 6 % Čechů pracovalo na částečný úvazek. V Dánsku to bylo více než 25 %, v Německu a v Rakousku 28 % a v Nizozemsku 51 % pracujících obyvatel.

 

     Vůbec nejnižší z celé EU28 byl v Česku podíl osob ohrožených příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením. V roce 2015 dosahoval 14 %. Např. v Bulharsku představoval 41,3 % obyvatel.

 

Další statistické zajímavosti:

 

* V roce 2014 snížilo Česko emise CO2 na 96,6 miliónu tun. Bylo 37. největším znečišťovatelem ze 145 sledovaných zemí.

 

 * Hrubý domácí produkt České republiky rostl v roce 2015 tempem 4,5 %. Lepšího výsledku dosáhly jen Malta a Irsko.

 

* 4 % obyvatel České republiky jsou starší 80 let. Nejvyšší podíl hlásily v roce 2015 Itálie (6,5 %) a Řecko (6,3 %).

 

* Člověk narozený v roce 2014 v Česku má naději dožít se 78,9 let. Průměr EU činí skoro 81 let.

 

* Jsme největším vývozcem surového dřeva v EU. V roce 2014 jsme ho vyvezli 5,2 miliónu m3.

 

* 73,4 % žáků vyššího středního vzdělávání studovalo v roce 2014 na školách zaměřených na odborné vzdělávání. Je to nejvyšší podíl ze zemí EU.

 

* Česko má čtvrtý nejvyšší podíl obyvatel trpících nadváhou, konkrétně 48 % žen a 63 % mužů. Hůře na tom byli v roce 2015 Řekové, Chorvaté a Malťané.

 

Podrobnosti se dočtete v ročence Česká republika v mezinárodním srovnání: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-mezinarodnim-srovnani-2016

 

Zdroj: ČSÚ

 

{jcomments off}