Vyhodnocení zimy 2016/2017 ve Volarech

S posledním únorovým dnem skončila klimatologická zima 2016/2017. Zima jako celek byla ve Volarech 5. nejteplejší za posledních 10 zim. V tomto článku se zaměříme na porovnání zim právě ve Volarech, využijeme k tomu data z meteostanice umístěné v městské zástavbě, která má delší pozorovací řadu než stanice na okraji Volar, která dodává data do sítě ČHMÚ a je ve vlastnictví města Volary.

 

První zimní měsíc (prosinec) byl dle vyhodnocení ČHMÚ teplotně normální. Průměrná měsíční teplota dosáhla hodnoty -1,7°C, prosinec byl ve Volarech čtvrtý nejchladnější za posledních 10 let. Srážkově byl měsíc velmi chudý, spadlo jen 22 mm srážek, to se odrazilo i na sněhové pokrývce, která ležela pouhých 10 dní, za zmínku stojí, že výška sněhu nepřekročila v prosinci 2 cm. Naopak slunečných dnů bylo nezvykle mnoho, byl zaznamenán nadprůměrný sluneční svit s měsíční sumou 76 hodin. 

 

Druhý zimní měsíc (leden) byl na území republiky teplotně podprůměrný, dokonce 7. nejchladnější od roku 1961. Průměrná měsíční teplota dosáhla ve městě hodnoty -6,9°C, tedy hodnota nejnižší za 10 let měření. Srážkový úhrn dosáhl necelých 41 mm, prakticky všechny srážky spadly ve formě sněhu za prvních 14 dní měsíce. Sněhová pokrývka ležela díky podprůměrným teplotám celý leden, což se za posledních 9 lednů stalo teprve podruhé. V první dekádě ledna, přesně sedmého, byla naměřena nejnižší teplota zimy a to -22,8°C, v Budějovické ulici bylo naměřeno ve stejný den -30,5°C. V lednu bylo zaznamenáno celkem 20 dní s celodenním mrazem, následující měsíc únor měl 5 ledových dní a prosinec jen 2 dny. Druhá polovina měsíce ledna přinesla prosluněné dny, sluneční svit tak dosáhl rekodně vysoké hodnoty za posledních osm let a to 85 hodin.

 

Měsíc únor byl výrazně teplejší než leden i prosinec. Průměrná měsíční teplota byla 0,3°C nad nulou, jen 2 únory v desetileté historii měření tak byly teplejší. Přesto byl republikově měsíc únor v průměru. Souvislá pokrývka ležela v únoru 22 dní. Srážkově byl únor opět chudý, spadlo jen necelých 20 mm, nový sníh připadl až v poslední únorový den. Opět byl zaznamenán nadprůměrný sluneční svit, srovnatelný s lednem. 

 

Klimatologická zima jako celek byla ve Volarech v porovnání s předchozími 10 lety jako 5. nejteplejší, v rámci celé republiky byla zima teplotně průměrná. Nejstudenější období pokrylo celý leden. Z 90 dnů klimatologické zimy byl celodenní mráz v necelé třetině dní, přesněji ve 27 dnech, sněhová pokrývka ležela v tomto období 63 dní z 90 možných, šest zim z devíti ležel sníh déle. Maximální výška sněhové pokrývky byla zaznamenána 17. ledna a to 42 cm. Co se týče průměrné teploty za celou klimatologickou zimu, činí průměr -1,6°C, tedy pět zim z posledních deseti bylo chladnějších. Zajímavé je, že celoreublikový průměr za klimatologickou zimu činil dle Infomet.cz -1,7°C, ve Volarech tedy teplotu velmi ovlivňovala inverze. Srážkově byla zima chudá, ve Volarech spadlo jen lehce nad 80 mm, což je druhý nejnižší úhrn za posledních devět zim. Srážkově chudčí byla jen zima 2013/2014. Na nedostatek slunečních paprsků jsme si ale stěžovat rozhodně nemohli, 247 hodin svitu za klimatologickou zimu je rekordní hodnota za osmi letou dobu měření.

 

Nejvyšší teplota v klimatologické zimě 2016/2017 byla zaznamenána 27. února +13,6°C, nejchladnější ráno bylo 7. ledna, kdy teplota ve městě klesla na již zmiňovaných -22,8°C

 

Porovnání průměrných měsíčních teplot ve Volarech v období klimatologické zimy (ve °C):

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
prosinec -2,4 -1,6 -2,2 -5,7 0,7 -1,5 -0,6 0,1 2,8 -1,7
leden -0,5 -5,0 -5,7 -2,8 -1,5 -2,1 -0,1 -0,4 -1,7 -6,9
únor 0,3 -2,8 -3,1 -2,9 -6,4 -3,2 0,5 -2,3 1,7 0,3
průměr -0,9 -3,1 -3,7 -3,8 -2,4 -2,3 -0,1 -0,9  0,9 -1,6

 

Srážkové úhrny ve Volarech v období klimatologické zimy (v milimetrech):

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
prosinec 23,4 45,6 67,8 99,2 56,8 24,2 43,4 16,6 22,0
leden 11,2 35 36,4 112,0 70,0 17,4 59 71,2 40,8
únor 51,0 26,2 19,6 22,2 52,2 8,2 10,2 75,8 19,4
součet 85,6 106,8 123,8 233,4 179,0 49,8 112,6  163,6  82,2

 

Souvislá sněhová pokrývka ve Volarech v období klimatologické zimy (v dnech): 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
prosinec 27 23 31 21 18 23 8 0 10
leden 31 30 26 28 21 9 28 25 31
únor 28 28 22 29 27 2 28 10 22
součet 86 81 79 78 66 34 64 35 63

 

Sluneční svit ve Volarech v období klimatologické zimy (v hodinách): 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
prosinec 33 58 23 45 83 23 62 76
leden 38 63 45 21 48 23 62 85
únor 89 90 98 31 100 110 52 86
součet 160 211 166 97 231 156 176 247

  

(ir)