Vimpersko o velké změně

Vimpersko o velké vimperské změně

 

     Od zastupitelstva, které se konalo 15. května jsme až do teď záměrně nezveřejnili žádný text. Čekali jsme, jaký mediální obraz se bude tvořit, kdo a jak bude mluvit.

 

     My chceme ze všeho nejdřív děkovat. Chceme poděkovat 1.038 z vás, kteří jste podepsali petici, nebo pod dokonce i podpisy sbírali. Stejně tak chceme poděkovat všem našim příznivcům i oponentům za to, že s námi vstupovali do debaty, a tak nám umožňovali, abychom si vyjasňovali pohled na věc a nacházeli platné argumenty. Také jsme velmi vděčni všem našim odborným poradcům a děkujeme jim za jejich velkou pomoc a podporu.

 

     V neposlední řadě je třeba poděkovat všem vimperským informačním serverům za každý článek, který o Vodníku zveřejnily. Jsme vděčni každému, kdo se odhodlal a veřejně se přihlásil se svým názorem. Poprvé jsme totiž v našem městě zažili, jak to vypadá, když se skupina aktivních obyvatel města a okolních vesnic, majitelů pozemků i zastupitelů zvedne, aby jasně a důrazně projevili svůj souhlas nebo nesouhlas s velkým, a přitom nejasným projektem.

     Velké díky patří také každému jednotlivému zastupiteli, který se o projekt za tu či onu stranu bral. Naše zvláštní poděkování patří ale především těm z nich, kteří nakonec hlasovali ve prospěch zastavení pořizování změny územního plánu, která měla realizaci biatlonového areálu na Vodníku umožnit.

 

     A teď je nutné, abychom se vyjádřili ještě k jednomu bodu. Ve Vimperku se téměř nestává, aby se během volebního období vyměnilo celé vedení radnice. Naším městem znějí hlasy, že je za to Vimpersko zodpovědné, protože jsme prostřednictvím Šárky Janáskové vyměnili vedení radnice za zastavení změny územního plánu. Šárka Janásková není členem Vimperska, ale je jeho sympatizantkou. A navíc, jak ji my známe, v jejím veřejném vystupování své závazky vůči veřejnosti.

 

     Aby se mezi lidmi něco stalo, jsou vždycky třeba minimálně dva. Za to, co se ve Vimperku událo, jsou zodpovědní všichni, kdo se na věci podíleli. Všichni jsme něco získali a něco ztratili. Ziskem je probuzení z letargie a zvýšený zájem o dění ve městě. Ztrátou je rozdělené město. A na tom má svůj podíl každý z účastníků veřejné vimperské debaty.

 

     Ve Vimperku spolu už dlouho soupeří koalice s opozicí. Každý jsme tak trochu na jedné nebo na druhé straně, nebo je nám jedno, co se tu děje. A každý z těchto našich postojů je vlastně špatný. Situace byla ve Vimperku napjatá i bez biatlonu, skoro každý z nás viděl sebe, nebo i jiné na jedné nebo na druhé straně. Biatlonový projekt jen přispěl k tomu, že se jasně ukázalo, jak velký tenhle rozkol může být a kam až může dospět.

 

     Biatlon nerozdělil město hlavně díky Vimpersku. My jsme využili nabídnuté příležitosti a důsledně jsme upozorňovali na všechny nedostatky a nejasnosti, které projekt od samého začátku provázely. Kdyby jich nebylo, neměli bychom žádný důvod proti biatlonu na Vodníku vystupovat. Koalice se přesto projektu na Vodníku nepustila.

 

     Rezignace Jaroslavy Martanové s Vodníkem ani Vimperskem nijak přímo nesouvisí. Paní starostka odstoupila po tom, co podmínila svou přítomnost na radnici tím, že v radě města bude sedět s Bohumilem Petráškem a se Stanislavem Hlavou, opozice ať si zvolí svého zástupce a místostarostou měl být Lukáš Sýs. Na jiný návrh nebyla ochotná přistoupit. Proč? To nevíme.

 

     Šárka Janásková dávala svůj nesouhlas s postupy a jednáním koalice najevo velmi dlouho a nijak ho neskrývala. Když otevřeně z koalice vystoupila, mohly s ní obě strany jednat a obě strany s ní mohly při sestavování nové rady počítat. Nařčení, že jsme celou situaci znali, nebo ji dokonce řídili, naprosto odmítáme. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli zastupitelé změnu územního plánu zastaví. Jejich porada před hlasováním nasvědčuje tomu, že minimálně někteří z nich si nebyli do poslední chvíle jisti úplně stejně jako my.

 

     Ze změny na radnici žádnou radost nemáme. Uvědomujeme si, že k rozdělení města na dva tábory přispěli všichni včetně nás. Stále ale také tvrdíme a budeme tvrdit, že rozdělovat aktivní lidi ve Vimperku na koalici a opozici nemá smysl, protože je nás tu moc málo na to, abychom spolu mohli válčit.

 

     Podle nás přišel čas přestat vydávat veřejná prohlášení a ukazovat na sebe prstem. Stojíme na novém začátku.

 

     Je na každém z nás, jak se tohoto začátku chopí, jak využije prostor, který se zde vytvořil a co skutečně udělá.

 

Vimpersko 

 

{jcomments off}