Cenu Josefa Vavrouška dostal Jaromír Bláha

LAUREÁTEM PRESTIŽNÍ CENY JOSEFA VAVROUŠKA SE STAL JAROMÍR BLÁHA, DLOUHOLETÁ TVÁŘ HNUTÍ DUHA. OCENĚN BYL ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

      Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj dnes vpodvečer převzal dlouholetý člen ekologické organizace Hnutí DUHA a expert na ochranu přírody a lesů Jaromír Bláha. Zařadil se tak mezi do společnosti takové dřívějších laureátů, kterými jsou bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ivan Dejmal nebo Martin Bursík či vědci a akademici Josef Fanta, Hana Librová nebo Igor Míchal.

jaromir blaha

 

     Jaromír Bláha cenu získal především za svou dlouholetou práci na ochraně přírody v hospodářských lesích i divočiny v chráněných územích, zejména pak v našem největším a celoevropsky významném národním parku Šumava. V těchto tématech se angažuje odborně i občansky, vystupuje v médiích či veřejných debatách nebo jedná s politiky. Působí takto vytrvale už od roku 1994, kdy v Hnutí DUHA založil někdejší program Lesy, dnes pojmenovaný Krajina.

 

     Za svou odbornou, občanskou i osvětovou činnost ve prospěch ochrany přírody získal několik mezinárodních ocenění. Naposledy to byla v roce 2014 evropská cena nadace EuroNatur udělená zároveň celému Hnutí DUHA za budování zelených a mírových mostů v Evropě. K dalším nositelům této ceny patří například princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov. Hnutí DUHA bylo oceněno konkrétně za dlouhodobý a mimořádný podíl na ochraně přírody v národním parku Šumava.

 

     Podrobnější profesní a osobní medailon Jaromíra Bláhy je přílohou této tiskové zprávy. Rozhovor s čerstvým laureátem Ceny Josefa Vavrouška najdete na http://sedmagenerace.cz/text/detail/trpelivost-je-velmi-mocna

 

     Dnešní významné ocenění pro Jaromíra Bláhu přichází jen několik dní poté, co začala 1. června platit novela zákona o ochraně přírody, která zásadně změnila pravidla péče o české národní parky. Hnutí DUHA i Jaromír Bláha se při jejích přípravách a projednávání v posledních třech letech významně angažovali a masivně o ní informovali veřejnost. Novela je krokem směrem k modernější ochraně národních parků. Zákon teď jasně říká, že cílem národních parků je ochrana samovolných přírodních procesů téměř bez zásahů člověka na více než polovině území národních parků. To je standardem všude ve světě.

 

     Novela však bohužel neříká, do kdy se tak má stát. Reálnou ochranu divoké přírody a řady cenných konkrétních míst v národních parcích před kácením nebo výstavbou stanoví až doplňující dokumenty, jako jsou zonace a zásady péče. Ty právě začínají ředitelé národních parků a Ministerstvo životního prostředí připravovat.

 

     Udělení Ceny Josefa Vavrouška Jaromíru Bláhovi, který se o ochranu divoké přírody dlouhodobě zasazuje, je mimo jiné i nepřímým apelem na politiky a úředníky, aby v budoucnu konkrétními kroky hájili důslednou ochranu divoké přírody v našich národních parcích, zejména pak na Šumavě.

 

     Cena Josefa Vavrouška má již více než dvacetiletou historii. Je udělována každoročně za dlouhodobý přínos a konkrétní činy pro ochranu životního prostředí a prosazování udržitelného rozvoje. Cenu založila v roce 1996 Nadace Charty 77 na památku někdejšího federálního ministra životního prostředí z let 1990 až 1992 Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul v roce 1995 při pádu laviny ve slovenských Roháčích. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy a výraznou autoritou na poli ochrany životního prostředí. Od roku 2014 udělování ceny převzala Nadace Partnerství.

 

Jaromír Bláha, expert Hnutí DUHA na ochranu přírody a lesů a letošní laureát Ceny Josefa Vavrouška, řekl:

     „Cenu Josefa Vavrouška vnímám jako ocenění pro celé Hnutí DUHA, nejen pro mě, stejně jako tomu bylo u evropské ceny EuroNatur, kterou jsme dostali před třemi lety. Na všem, za co jsem cenu dostal, pracoval celý tým zaměstnanců a dobrovolníků. Pro mě osobně ty ceny znamenají dobrý pocit, že práci, kterou děláme, vidí a oceňují lidé kolem, v Evropě i u nás.“

 

     „Kdyby takové ceny byly nějakou metou, tak řeknu, že vlastně již nemám o co dál usilovat, protože jsem dostal nejvýznamnější cenu za ochranu přírody a životního prostředí v Evropě a teď i v České republice. Tak nevím, jestli jsem je nedostal předčasně. Vidím totiž víc problémů nedokončených, na kterých bych chtěl dál pracovat, ať už s cílem rozšířit plochu krajiny ponechané divoké přírodě nebo zlepšit hospodaření v těch lesích, které chceme využívat, abychom v nich hospodařili šetrnými, přírodě blízkými způsoby.“

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

     „Jaromír je jeden z největších znalců ochrany divoké přírody v Česku. Jsem hrdý na to, že svoji kariéru a svůj život spojil s Hnutím DUHA. Je hlavní tahoun kampaně, která zachránila šumavskou divočinu před několika pokusy o devastaci, vyvrcholila prosazením lepších pravidel pro národní parky v novele zákona o ochraně přírody a pokračuje prosazováním toho, aby polovina území každého národního parku byla určena pro ochranu divoké přírody.“

 

Daniel Vondrouš, ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh a navrhovatel Jaromíra Bláhy na Cenu Josefa Vavrouška, řekl:

     „Jaromír Bláha se svou druhou profesí stal odborníkem na ochranu lesa a divoké přírody. Už čtvrt století se s ním můžete potkat na exkurzi v lese, stejně jako při projednávání zákona v parlamentu. Díky jeho důsledně věcné argumentaci a pověstné mírné a slušné povaze jej ctí i řada názorových oponentů.“

 

Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a předseda iniciativy Wild Europe, řekl:

     „Jarda Bláha je pro mne synonymem občanské angažovanosti v oblasti ochrany nejcennějších přírodních území i ochrany divoké přírody, a to na základě velmi hluboké znalosti problematiky a ojedinělého propojení vědeckého základu se schopností stavět na lidské potřebě a lásce ke zbytkům původního přírodního bohatství v naší zemi i v Evropě. Prokázal, samozřejmě spolu s kolegy ze svého hnutí, svou schopnost nejen problém popularizovat a ozřejmit širší veřejnosti, ale i diskutovat s názorovými oponenty a hledat schůdná řešení v často velmi kontroverzních situacích. Masivní podpora veřejnosti při projednávání nové legislativy o národních parků je toho jasným důkazem.“

 

Jakub Hruška, předseda platformy Vědci pro Šumavu a člen Rady NP Šumava, řekl:

     „Jaromír byl vždy neúnavným a tvrdohlavým motorem boje za ochranu lesů. Když my všichni ostatní jsme už umdlévali, on byl tím, kdo nám nedal zmalomyslnět. Přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny je jeho úspěchem, a cena Josefa Vavrouška je v dobrých rukou.“

 

Josef Fanta, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen a předloňský laureát Ceny Josefa Vavrouška, řekl:

     „Úsilí, které Jaromír Bláha věnuje vytváření vhodných podmínek pro spolupráci českého lesnictví a ochrany přírody je obdivuhodné. Bez takové spolupráce je dobré fungování obou oborů v podstatě nemožné. Jaromír Bláha má dobré zkušenosti domácí i zahraniční a ví, že taková spolupráce by prospěla oběma stranám. A zlepšila by i postavení českého lesnictví a ochrany přírody na evropské úrovni.“

 

{jcomments off}