Malé noviny Vimperska

11. 7. 2017 začnou vycházet Malé noviny Vimperska

 

      Ještě v dubnu jsme psali, že akční plán, který naše město potřebuje, je jasný: lidnatější a úspěšný Vimperk. Duben je, měřeno politickým časem, už daleko. Bylo ho dost na to, aby se změnilo osazenstvo radnice a redakční rada Vimperských novin, aby nemocnice změnila majitele, aby se zastavila pořizovaná změna územního plánu a opravili se díry a výtluky v silnicích. Přelom jara a léta byl klíčovým obdobím roku 2017 pro všechny, kdo v našem městě žijí.

 

     A přesto stále chybí společná a konstruktivní debata o budoucnosti Vimperka. Poslední volební období jasně ukázalo, že se spolu neumíme a nechceme pořádně mluvit. Horko těžko se shodujeme na věcech, které všichni chceme: plavecký bazén. Nad projekty, se kterými mnoho z nás buď silně souhlasí nebo nesouhlasí, neumíme vytvářet kompromisy: biatlon. A na akce, které zásadně ovlivní budoucnost tohoto města, mají zajištěné financování a schopný tým lidí za sebou, na ty zapomínáme: vimperský zámek.

 

     V souvislosti s tím, co se ve Vimperku v posledních týdnech děje, jsme si uvědomili, že se chceme k tomuto dění začít pravidelně vyjadřovat. Proto jsme se rozhodli, že budeme každý měsíc vydávat Malé noviny Vimperska. Budeme je tisknout a distribuovat do poštovních schránek. Jednotlivé články najdete i na našich stránkách www.vimpersko.cz.

 

Proč to děláme?

 

     Kvůli našemu městu, jeho budoucnosti a vlastně tedy kvůli nám všem. Vidíme a vnímáme, že jsme zase jednou my všichni ve Vimperku na začátku, ale neslyšíme o tom nikde ani slovo. Rozhodli jsme se, že o tom tedy začneme mluvit.

 

     Vimperk neví, jestli má být městem na kraji Šumavy, městem sportu, kulturním, historickým a turistickým centrem na Zlaté stezce, nebo místem, kde se má dařit střednímu školství nebo malému, střednímu a velkému podnikání. Politické reprezentaci, široké veřejnosti a spolkům ve Vimperku chybí společná základna témat, o kterých bychom měli vědět, slyšet o nich, přemýšlet nad nimi a společně o nich mluvit.

 

     Jsme to my, lidé, kdo tvoří své rodiny i společenství, a nakonec celá města a země. Potřebujeme si spolu povídat a bez vyhrocených emocí spolu souhlasit i nesouhlasit, jedině tak totiž mohou růst a vyjasňovat se naše touhy, cíle a chuť něco dělat. Uvítáme každý váš návrh a jakýkoli způsob vašeho zapojení a nasazení v oblasti, jaká vás zajímá.

 

 

VPK mirka

 

     My ve Vimpersku máme do blízké budoucnosti tyhle plány: Milan Dutka a Věra Vávra jsou v Pracovní skupině pro rozvoj areálu Vodník, Mirka Fridrichová Kunešová se věnuje restaurování a opravování malých sakrálních staveb ve městech i v krajině. Teď mapuje a fotí kapličky a křížky mezi Vimperkem a Hrabicemi, kde jich je hodně. Je dobré o nich vědět, říct, kde jsou, v jakém stavu a co potřebují a podle toho pokračovat. Věra Vávra byla včera na prvním setkání šumavských spolků, kde jsme domlouvali možnosti další spolupráce. Na podzim vyrazí tým lidí z Oživení (nevládní organizace spadající pod Bez Korupce.cz) na výjezd. Plánujeme s nimi jejich vimperskou zastávku a její program. O všem budeme informovat na webu a hlavně od 11. 7. 2017 i v Malých novinách Vimperska.

 

 

Vimpersko 

 

Vimpersko skupinovka orez

 

{jcomments off}