Šumava a Bavorský les

Spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les je velmi úspěšná – aktuálně se pracuje na přeshraničních projektech za bezmála 6 milionů Euro

 

     Projekt lesní dílny, který se pro Středisko environmentální výchovy v Kašperských Horách začne realizovat ještě letos, je už v pořadí osmým přeshraničním projektem, který se může uskutečnit díky velmi úzké spolupráci Správ národních parků Šumava a Bavorského lesa.

 

 

251491

     Projekt lesní dílny na české straně Šumavy obsahuje výstavbu a zařízení objektu „Lesní dílny“ v Kašperských Horách NP Šumava s cílem společně prožít a poznat přírodní a kulturní dědictví společného území národních parků a zprostředkovat tak společné tradice prožitkem.

 

„Tento projekt rozšíří nabídku Středisek environmentální výchovy pro všechny cílové skupiny návštěvníků včetně dětí i dospělých se zdravotním omezením. Umožní nahlédnout do historie našich předků. Návštěvníci si vyzkouší tvorbu výrobků z přírodních materiálů a díky tomu budou moci ocenit přírodní bohatství Šumavy. Propojení s historií je pro nás všechny velice důležité, abychom mohli lépe pochopit význam přírodních a kulturních hodnot šumavského regionu,“ říká vedoucí Středisek environmentální výchovy a informačních center NP Šumava Martina Kučerová.

 

     Na německé straně bude přestavěna výstavní místnost v Hans-Eisenmann-Haus na téma „Lesní dílna“ – prožitková místnost pro děti, mládež, skupiny škol a rodiny s dětmi z ČR a Německa. V části prostoru bude zřízena muzejní instalace v podobě stylizované hory, která bude návštěvníky vybízet k objevení, poznání a hraní. Celkové náklady tohoto projektu činí skoro 1,3 milionů Euro, z nichž více než půl milionu je připravených pro českou část projektu.

 

     Dalších více než 4,5 milionů Euro je připravených pro sedm aktuálně probíhajících projektů. U některých bylo mimo jiné podmínkou zřízení nových pracovních pozic. Jedním z takových je socio-ekonomický monitoring.

 

„Cílem trvalého přeshraničního socio-ekonomického monitoringu je v první řadě zjistit skutečný počet návštěvníků Národních parků Šumava a Bavorský les. Navíc se během nejméně dvou let budeme dotazovat návštěvníků Šumavy ohledně jejich spokojenosti i názorů na témata týkající se obou parků. Z těchto výsledků se pokusíme vyvodit opatření, která obohatí nabídku regionu a budou sledovat poptávku návštěvníků Šumavy. Předpokládáme také, že tento průzkum bude důležitým podkladem i pro podnikatele, kteří působí na obou stranách Šumavy, jak mají zlepšit nebo orientovat svoji nabídku,“ vysvětluje odborný garant projektu Pavel Bečka.

 

 

     Projekt socio-ekonomického monitoringu vyjde na celkem 672 tisíc Euro a stejně jako v případě projektu Lesní dílny je financován z dotačního programu ve výši 85 procent.GBAYER Duitsland Bayerischer Wald 8 dagen1

 

     Velmi zajímavý je projekt se zkráceným názvem „Houby Šumavy“, který nabízí jedinečnou možnost shrnout a rozšířit existující znalosti o výskytu hub v celém Pošumaví – na české straně se jedná o široký pás od Českého lesa po Novohradské hory. Tímto projektem bude vytvořena základna pro budoucí, lepší shromažďování srovnatelných dat. Tento projekt má celkový rozpočet skoro tři čtvrtě milionu Euro, z čehož 10 procent je určeno pro Českou republiku.

 

„Je tu ale ještě několik projektů, které mají za cíl zjistit o přírodě Šumavy o dost více. Například projekt zabývající se získáním vědecky podložených, přeshraničních údajů o hustotě, struktuře a pohybu jelení zvěře na ploše cca 200 000 hektarů na pomezí České republiky a Bavorska. Dále pak běží projekt přeshraničního mapování struktury lesních ekosystémů pomocí laserového skenování nebo realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu. To jsou všechno projekty za bezmála 4 miliony Euro, díky kterým budeme mít na Správě NP Šumava další odborníky a především se dozvíme mnoho nových poznatků o přírodě Šumavy rozprostírající se na české i německé straně hranic,“ hodnotí náměstek Národního parku Šumava Martin Starý.

 

     K dalším probíhajícím přeshraničním projektům je nutné zahrnout i ty drobné, jako je například vytvoření společného interaktivního materiálu s NP Bavorský les na téma: tlející dřevo v lese a jeho funkce za celkem 17 900 Euro.

 

„Tyto projekty jsou hmatatelným výsledkem spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les. Cesta k nim nebyla jednoduchá, protože přiznám, že když jsem před třemi lety nastoupil, nebylo jednoduché obnovit vzájemnou důvěru, která byla přerušena hlavně po roce 2010. Ale dnes je naše spolupráce, troufám si tvrdit, na nejlepší možné úrovni od roku 1991 a tady je jasný důkaz. A snad to nebude znít jako otřepaná fráze, ale ačkoli si velmi vážím všech těch společných projektů, tak nad tím vším je právě přátelství a důvěra, které jsme s kolegy z Bavorského parku za ty tři roky dokázali navázat a já doufám, že tento most, který jsme vybudovali, bude stát hodně dlouho,“ říká ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený.

 

„Spolupráce s našimi českými kolegy nám teď přináší hojné plody, ze kterých oba národní parky ohromně profitují. Naším velkým přáním je, aby to tak výborně fungovalo i v budoucnu. Koneckonců tím přispíváme k tomu, aby se Bavorský les a Šumava nadále spolu sbližovaly,” doplňuje ředitel Národního parku Bavorský les Franz Leibl.

 

Více info: Zde

 

-tzNP-

 

 

{jcomments off}