Nemocnice bez bariér i pro neslyšící

nemocnice ilustrace neslysici

Sušická nemocnice je nyní více otevřená neslyšícím pacientům

 

Sušická nemocnice se nově připojila k bezbariérovým zdravotnickým zařízením, které nabízejí pacientům možnost využít službu Tichá linka. Ta slouží neslyšícím pacientům k tomu aby lépe porozuměli svým lékařům. Akce byla iniciativou zdejší zdravotní sestry Martiny Denkové.

 

Nemocnice v Sušici je od nynějška více otevřená sluchově postiženým. Takto handicapovaní pacienti se už nemusí bát, že by si s lékaři neporozuměli. Je to dobrá zpráva i pro turisty, kterých je nyní plná Šumava. Nemocnice se připojila k bezbariérovým zdravotnickým zařízením, které nabízejí pacientům možnost využít službu Tichá linka. Tu provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět. Slouží jako centrum online komunikace neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob se slyšícími. „Jsme nemocnice otevřená všem pacientům bez výjimky. Každý takový krok je pro nás důležitý. Dáváme našim zaměstnancům možnost realizovat konkrétní nápady přímo v praxi a jsme rádi, že se jedná o iniciativu jedné naší konkrétní zdravotní sestry,“ uvedl ředitel  sušické nemocnice Petr Čapek.

 

Připojení se k bezbariérovým nemocnicím iniciovala zdravotní sestra ze sušické nemocnice Martina Denková, která si toto téma zvolila jako téma své bakalářské práce. Linka je dostupná přes webovou aplikaci www.tichalinka.cz, kde mají neslyšící možnost spojit se online s tlumočníkem znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči do textu. Komunikace probíhá přes internet, takže tlumočník ani přepisovatel nejsou na místě přítomni. „Tlumočníka nejčastěji využívají neslyšící uživatelé znakového jazyka a přepis je určený těm sluchově postiženým, kteří preferují komunikaci formou psané češtiny. To jsou například ohluchlí lidé,“ vysvětlila Martina Denková. „Díky online tlumočení se konečně domluvím se svým lékařem, nemusím otravovat příbuzné, aby šli se mnou. Jsem ráda, že něco takového existuje,“ uvedla neslyšící pacientka Růžena P., která služeb využila v Plzni.

 

„Na interním oddělení je u počítače nově instalovaná webová kamera, pomocí níž může sluchově postižený pacient přes internet komunikovat ve znakovém jazyce s tlumočníkem. Ten ho tudíž nemusí osobně doprovázet a může se nacházet třeba na druhém konci republiky, ve své kanceláři,“ uvedla Olga Blahovcová ze společnosti Tichý svět. Na Tiché lince se neslyšící mohou předem registrovat a rezervovat si termín tlumočení. Na podobném principu funguje i služba online přepisovatele. Ten přepisuje mluvenou řeč do textu, který se pacientům ihned zobrazí na monitoru počítače, kde si ho mohou neslyšící přečíst.

 

Na území Plzeňského kraje jsou řádově stovky sluchově postižených. Většina žije ve velkých městech nebo v okolí, to kvůli dostupnosti kvalitní péče, ale i základních škol. V Plzeňském kraji je jediná základní a mateřská škola, která je sluchově postiženým věnovaná, obě jsou v Plzni. Střední škola je až v Praze, když děti dospějí do tohoto věku, přesidlují z praktických důvodů do Prahy celé rodiny.

-tzns-

{jcomments off}