Rozvoj areálu Vodník IV.

Jako člen pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník se chci ohradit proti některým tvrzením Vimperska v jejich “Návrhu na rozvoj areálu Vodník”.

 

Areál na Vodníku se má rozvíjet v rámci platného územního plánu.

 

V rámci pracovní skupiny probíhá diskuze o tom, jestli se plánovaní rozvoje musí držet v mezích současného územního plánu a majetkových poměrů (plánovat rozvoj pouze na pozemcích města). Názor skupiny nebyl v tomto bodě jednotný. Plánovat rozvoj areálu, tak aby vyhovoval současnému územnímu plánu a zároveň splňoval požadavky sportovních oddílů, je velmi obtížné, ne-li nemožné. To je koneckonců vidět i na verzi návrhu rozvoje areálu, kterou představilo Vimpersko. Tato verze je v souladu s územním plánem, ale již nereflektuje většinu požadavků sportovních oddílů (prodloužení kolečkové dráhy, rozšíření zasněžování, vybudování nových tras pro běžecké lyžování nebo horská kola). Na poslední chůzi pracovní skupiny bylo zástupci vedení města (p. Kutil a p. Sýs) jasně řečeno, že pracovní skupina může plánovat rozvoj areálu i mimo rámec současného územního plánu (před realizací by pak samozřejmě musela být schválena změna územního plánu). Rozvoj areálu je tedy možné, a podle mého názoru i nutné, plánovat i mimo rámec současného územního plánu.

 

Ekonomická udržitelnost, realizovatelnost.

 

Souhlasím s tím, že k financování projektu je třeba se stavět zodpovědně a brát v potaz finanční možnosti města. Proto je třeba některé informace ohledně financování uvést na pravou míru. Co se týče uváděného problematického čerpání peněz z grantů MŠMT, tak tato situace je již minulostí. Program státní podpory sportu pro roky 2017-18 byl ministerstvem vyhlášen a město Vimperk do něj dokonce podalo žádost o dotaci. Na tyto informace byly zástupci Vimperska na poslední schůzi pracovní skupiny upozorněni. Přesto informace o problematickém čerpání peněz z MŠMT ponechali v dokumentu prezentovaném veřejnosti.

 

Vimpersko uvádí, že pracovní skupina se projednáváním původní “maximalistické” verze návrhu nikam neposunula. Z pohledu pracovní skupiny ani návrh Vimperska nepřináší příliš nových informací, snad s výjimkou instalace laviček a veřejného ohniště. Ostatní navrhované prvky byla již v rámci skupiny diskutovány, přičemž například k budování hřišť uvnitř kolečkové dráhy byly vzneseny připomínky. Hřiště uvnitř kolečkové dráhy představují problém pro bezpečný provoz kolečkové dráhy. Vybudováním 4 hřišť dojde ke vzniku terénních zlomů a rozdrobení dosud celistvé louky, které bude komplikovat jak letní tak zimní provoz (komplikovanější zasněžování, možnost vytyčení tras pro závody). V neposlední řadě bude stát vybudování hřišť nemalé finanční prostředky, které by bylo lepší investovat do rozvoje jiných částí areálu. Celkově je rozvoj areálu představen ve velmi obecné rovině, konkrétní požadavky na rozvoj areálu neřeší. Pokud chce spolek Vimpersko opravdu přispět k práci pracovní skupiny, tak by mohl poskytnout pro potřeby pracovní skupiny Studii posouzeni vlivu na životní prostředí, kterou si spolek Vimpersko nechal zpracovat na předchozí “maximalistický” projekt areálu (tuto studii ukázali zástupci Vimperska při prezentaci rozvoje areálu Vodník na poslední schůzi pracovní skupiny). Tato studie by jistě byla velmi cenným zdrojem informací pro práci pracovní skupiny.

Vimpersko představilo svojí verzi rozvoje areálu na Vodníku. Ta je sice plně v souladu se současným územním plánem. Na druhou stranu je tato varianta jakousi “minimalistickou” verzí, která koncepční rozvoj areálu v podstatě neřeší. Návrh nereflektuje zásadní potřeby rozvoje areálu pro sportovce. V návrhu není nijak řešeno rozšíření kolečkové dráhy, rozšíření zasněžování, nové trasy pro běžecké lyžování, vybudování single treků pro horská kola, nebo budova pro technické zázemí. O biatlonové střelnici ani nemluvě. Těžko si představit že takovýto návrh získá podporu mezi sportovci a oddíly, kteří na Vodníku trénují.

 

 

Honza Jedlička

 

Trenér mládeže Bike klubu Vimperk,

člen Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník.