hriste

Z redakční pošty: vimperk@vimperk-jihocesi2012

Sportovní hřiště Lipka

 

     Velmi si vážíme veřejného poděkování od předsedkyně osadního výboru Lipka Blanky Kramářové.

 

     Realizace a výstavba tohoto hřiště nebyla opravdu jednoduchou záležitostí. V květnu loňského roku jsme po rezignaci paní Ing. Martanové na post starostky byli ve velmi složité situaci ohledně tohoto projektu. V době, kdy jsme přebírali odpovědnost za vedení tohoto města, mělo být sportovní hřiště již dávno dostavěno a v provozu. Nebylo tomu tak.

 

     Původní firma, jež tuto zakázku vysoutěžila za 1 553 000 Kč, měla hotové hřiště předat již v minulém roce 30. 9. 2016. Firma si kladla další a další požadavky na vícepráce a nebyla schopna hřiště dostavět. Faktický a fyzický stav této stavby byl katastrofální. Dostali jsme na starost projekt ve fázi rozbagrované bažiny. V předané dokumentaci od bývalého vedení byl připraven nový projekt na dostavbu tohoto hřiště s uvažovanou cenou 4 536 000 Kč. Vypracování tohoto nového projektu stálo 48 000 Kč. Situace to byla složitá s potencionálním dopadem na prodražení hřiště o 3 000 000 Kč. Toto bylo pro nás nepřijatelné.

 

     Pan místostarosta Lukáš Sýs a radní Zdeněk Kutil se velmi intenzivně zabývali jakým způsobem vyřešit tuto nastalou situaci. Na jejich podnět došlo k jednání s druhou firmou v pořadí veřejné zakázky – firmou Strabag a. s. Toto jednání s firmou Strabag a. s. bylo úspěšné. Firma Strabag a. s. nám přistoupila na původně nabídnutou cenu ve výši 1 724 000 Kč a dokonce akceptovala i nově vyhotovenou dokumentaci a zavázala se podle této dokumentace hřiště dokončit. Dne 5. 6. 2017 jsme ukončili dohodou spolupráci s původně vybranou firmou na realizaci tohoto hřiště. Již 20. 6. 2017, tj. měsíc po nástupu nového vedení na radnici v čele s Mgr. Pavlem Dvořákem byla podepsána nová smlouva na dokončení hřiště. Firma Strabag a. s. stavbu zrealizovala od 1. 8. 2017 do 20. 10. 2017.

 

     Největší poděkování a největší zásluhu na dokončení hřiště patří panu místostarostovi Lukáši Sýsovi a radnímu Zdeňku Kutilovi, kteří dokázali městu Vimperk ušetřit nemalé finanční prostředky, ale hlavně vyvést tento projekt ze slepé uličky po bývalém vedení města Vimperka.

 

     Samozřejmě jsme se nespokojili s pouhým dokončením tohoto hřiště. Proběhlo jednání s obyvateli okolních osad. Na Lipce v současné době zadáváme projekt na realizaci čističky odpadních vod. V osadě Pravětín zadáváme projekt na realizaci kanalizace. Musíme opravit cestu do Výškovic, napojit kanalizaci hasičské zbrojnice v této osadě atd.. Je toho opravdu více a tyto akce budou součástí návrhu rozpočtu pro příští rok.

 

     Ještě jednou největší dík za realizaci sportovního hřiště Lipka firmě Strabag a. s. a hlavně přejeme všem obyvatelům a návštěvníkům této osady pořádné sportovní vyžití na tomto hřišti.

 

hriste

 

Rada města:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, MVDR. Šárka Janásková, Ing. Petr Bednarčík 

 

{jcomments off}