Sportovní areál Vodník, co bude dál?

Sportovní areál Vodník, co bude dál?

 

     Kolem sportovního areálu na Vodníku a jeho rozvoji bylo již napsáno mnoho článků. Psalo se, jak by šlo areál na Vodníku rozvíjet, ale také to, kdo by z toho prý mohl mít osobní prospěch a komu rozvoj areálu na Vodníku vadí. Jedna velice důležitá věc však v rámci diskuze o Vodníku trochu zapadá. Rozvoj areálu na Vodníku je velice důležitý pro činnost Ski klubu Šumava Vimperk a Bike klubu Vimperk. Klubů, které řadu let úspěšně reprezentují Vimperk. Oba kluby nabízejí nejenom sportovní vyžití pro děti a mládeži z Vimperka a okolí. Členové a odchovanci těchto klubů jsou pravidelně členy a mnohdy i oporami národních reprezentačních družstev. Za všechny stačí připomenout olympioničku Terezu Huříkovou, nebo Báru Havlíčkovou, která reprezentovala ČR na OH v Jižní Koreji. Ze současných členů a studentů pak Davida Zadáka, Samuela Jirouše, Tomáše Kalivodu nebo Jiřího Mánka (všichni mistři republiky nebo medailisté z republikových šampionátu, a členové reprezentace). Práce Ski klubu Šumava a Bike Klubu Vimperk klubů je zásadní pro udržení prestiže Vimperského gymnázia, které na své sportovní obory láká studenty z celé České Republiky. Aktuálně by Vimperské Gymnázium bez sportovních oborů nenaplnilo požadované počty studentů. Proto se zdá logické, že je v bytostném zájmu města činnost těchto klubů podporovat a tím podpořit i “naše” (byť krajské) gymnázium. Vimperáci si tak nějak zvykli, že mladí vimperští lyžaři a cyklisté každý rok přivezou nějaké ty medaile z republikových nebo i mezinárodních závodů. To, co někteří považují za zbytečné a mnozí jako samozřejmé, však rozhodně samozřejmé není. K dosažení takových výsledků je zapotřebí spousta práce. Nejenom patřičné nasazení ze strany mladých sportovců, ale i kvalitní trenérské vedení, dobré podmínky pro přípravu (které se daří vytvářet sportovnímu gymnáziu), kvalitní materiální zajištění a v neposlední řadě také sportoviště, kde lze kvalitně trénovat. Co může být lepšího, než mít takové sportoviště přímo ve Vimperku?

 

 

     Tak jako se město stará o provoz a rozvoj zimního stadionu (nedávná generální rekonstrukce šaten) a areálu letních sportů (vybudování tréninkového hřiště a moderního zavlažovacího systému pro hlavní hřiště, plánovaná výstavba atletické dráhy a krytého plaveckého bazénu), tak by se mělo zajímat i o možnost rozvoje sportovního areálu na Vodníku. První krok v tomto směru vedení města podniklo tím, že převzalo kompletní provoz areálu (jak zimní, tak letní) od Ski klubu Šumava. Narovnalo tím tak podmínky vzhledem k ostatním sportovištím. Dalším logickým krokem je pak plánování rozvoje tohoto areálu. A zde se situace poněkud komplikuje. Všichni co sledujete dění kolem Vodníku jistě víte, že bývalé vedení města, ve spolupráci se Ski klubem Šumava, nechalo zpracovat studii na rozvoj sportovního areálu na Vodníku. Počítalo se s vybudováním multisportovního areálu. Mělo vzniknout kvalitní sportoviště se zázemím pro mnoho přírodních sportů včetně biatlonu. A tady narazila kosa na kámen. Proti studii se zvedly protesty vedené spolkem Vimpersko. Vimpersko spustilo kolem Vodníku velmi tvrdou kampaň namířenou nejen proti bývalému vedení, ale i proti Ski klubu Šumava. Vše vygradovalo až do situace, která vedla ke svržení bývalého vedení města. Od té doby je další plán rozvoje areálu na Vodníku pověstný horký brambor, který se každý bojí vytáhnout z ohně. Jak se ukázalo, tak biatlonová střelnice je velmi třaskavé téma, na jehož řešení nemají současní vládnoucí politici odvahu a které se zřejmě nepodaří v blízké době vyřešit. I bez střelnice se však dá areál na Vodníku rozvíjet. Rozšíření kolečkové dráhy, dobudování systému zasněžování, rozšíření lyžařských, běžeckých a cyklistických tras, nebo vybudování zázemí pro sportovce. To jsou body, které lze bez problémů řešit a které by velmi výrazně zlepšily podmínky pro přípravu místních lyžařů a cyklistů. A přišli by velmi vhod i sportující veřejnosti. Zároveň nejde o žádný megalomanský projekt, který by spolkl desítky milionů korun, jak se nás snaží přesvědčit zástupci spolku Vimpersko. Takovýto rozvoj by bylo možné realizovat v řádu několika let a bylo by jej možné spolufinancovat i s využitím peněz z veřejných zdrojů (krajské a republikové granty). Základním předpokladem je však vůle a podpora ze strany města. Musí být bez pochyby zřejmé, že město má zájem o rozvoj sportovního areálu na Vodníku. Při vlastním plánování rozvoje bude jistě třeba určitých kompromisů. Je třeba brát ohled na ty, kterých se rozvoj areálu také týká, ať již obyvatele Hrabic nebo majitele přilehlých pozemků. Ale pokud je o rozvoj areálu opravdu zájem, tak je stále třeba mít na paměti hlavní cíle. A tím je rozvoj sportovního areálu. Je třeba důsledně hledat cesty jak tohoto cíle dosáhnout a nepodléhat nejrůznějším aktivistickým argumentům, že na Vodníku sportovní areál z toho či ono důvodu rozvíjet nejde.

 zoh2018

 

     Aktuálně má rozvoj areálu na Vodníku ve své kompetenci speciální pracovní skupina (pominu teď fakt, že kompetence jsou dané velmi nejasně). V rámci skupiny se střetávají velmi protichůdné názory. Od zástupců Ski klubu Šumava a Bike klubu Vimperk, kteří rozvoj jednoznačně podporují přes zástupce občanů Hrabic, až po zástupce spolku Vimpersko, kteří rozvoj areálu odmítají (pro představu si můžete prohlédnout návrh rozvoje areálu Vodník spolku Vimpersko, který naprosto ignoruje požadavky sportovních klubů). Takto nesourodá skupina není schopna dát společné doporučení co se má na Vodníku dělat. Ponechání rozhodování o rozvoji Vodníku na pracovní skupině je od vedení města hodně alibistický postoj. Chybí jasné vyjádření od vedení města, jestli má zájem o rozvoj areálu na Vodníku. Chybí jasné zadání pro práci a požadovaný výstup pracovní skupiny. To jestli se má areál na Vodníku rozvíjet je v první řadě strategické rozhodnutí města. Pracovní skupina pak může sloužit jako jakýsi poradní orgán, který může navrhovat jak nejlépe areál rozvíjet. To je dle mého názoru hlavní důvod, proč pracovní skupina nebyla ani po téměř roce činnosti schopna představit koncepční plán rozvoje areálu na Vodníku. Čas ubíhá a rozvoj areálu na Vodníku je stále v nedohlednu. Stále věřím, že zvítězí zdravý rozum a rozvoj sportování na Vodníku bude pokračovat. Ale nemůžeme čekat do nekonečna. Jinak se může stát, že zarputilý postoj k ochraně údolní nivy na Vodníku nás Vimperáky vyjde příliš draho. Mnohem dráž než prodloužení asfaltové dráhy a vybudování několika nových cyklistických a lyžařských tras. Doba, kdy budeme přispívat dětem na jízdné na gymnázium do Strakonic, Prachatic, či Českých Budějovice nemusí být ani zdaleka tak vzdálená, jak si mnozí zaslepení odpůrci rozvoje tohoto úžasného místa pro sport a rekreaci myslí.

 

     Kvízová otázka: ​Najděte studenty SG Vimperk mezi reprezentanty ČR na ZOH v Jižní Koreji. Nápověda celkem jsou 3!!!

 

 

text a foto Jan Jedlička

Trenér mládeže Bike klubu Vimperk

Člen Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník