vodnik

Zásadní posun ohledně Vodníku?

Zásadní posun ohledně Vodníku?

 

     Areál na Vodníku má před sebou důležité období. Byli jsme radní Šárkou Janáskovou upozorněni, že poslala do Rady města návrh na zadání provedení Zjišťovacího řízení na rozšíření Sportovně-rekreačního areálu Vodník podle Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. O co v jejím návrhu jde? Přeloženo do češtiny, má dojít k posouzení konkrétního návrhu rozšíření sportovního areálu na Vodníku a jeho vliv na životní prostředí bez toho, aby zároveň běžela změna územního plánu. A to je zásadní.

 

 vodnik

 

      Nikdy v minulosti nebyl posouzen konkrétní plán, jak areál rozšířit, i když bylo známo, jak by rozšíření mělo vypadat. Zároveň nebyl nikdy brán ohled na přírodní charakter údolí na Vodníku. Rozhodovalo se pouze o tom, jestli se změní jedna plocha z nezastavitelného území na plochu občanské vybavenosti. Dále se navrhovalo, aby byly do územního plány zaneseny jakési komunikace v místě, kde měly vyrůst asfaltové a zpevněné lyžařské trasy a tratě pro kolečkové lyže. Dodneška nebyl zpracován posudek, který by se zabýval sportovním areálem vcelku, asfaltovými a zpevněnými cestami pro běžky a kolečkové lyže, na které by navazovala biatlonová střelnice. A přitom je dost dobře možné, že takový areál být v údolí ani nemůže.

 

     Máme tedy šanci, že tentokrát budou plány, co má na Vodníku být, posouzeny podle skutečných záměrů a pravdivě. Zároveň se to bude dít bez tlaku na probíhající změnu územního plánu a v souladu s tím, na čem se usnesla Pracovní skupina pro rozvoj areálu Vodník. V Pracovní skupině jsme se nedokázali shodnout na žádném kompromisním řešení. Stále máme na stole, že je třeba budovat tratě a v budoucím výhledu i střelnici v údolí za kládou. Proto jsme trvali na tom, aby se posudek netýkal pouze rozšíření tras na běžecké lyžování, ale i střelnice. Protože právě malorážková střelnice v malé nebo velké podobě by údolí zasáhla nejvíce.

 

     Pokud bude návrh MVDr. Janáskové radou města schválen, otevře se cesta ke zjištění, co vlastně může na Vodníku vyrůst, jak může být areál dál rozvíjen a jaké jsou limity tohoto území především z hlediska ochrany přírody. Tímto posudkem se nemění stávající územní plán. Teprve až bude tento posudek zpracován, budeme s určitostí vědět, co do území patří a územní plán bude moct být změněn až na jeho základě. Už snad nebude myslitelné, aby tam mohla stát čerpací stanice nebo vysoké budovy, jak umožňovala zastavená změna územního plánu. Zato se ale podaří posoudit i rybník, který bude řešit zásoby vody pro areál.

 

     Když se to povede, budeme mít objektivní posudek na konkrétní záměr, který jsme zatím neměli, a bez kterého se do budoucna neobejdeme. Tento postup vítáme, protože bude respektovat názor nejen sportovců, ale také 1.036 zástupců vimperské veřejnosti, kteří si nepřejí, aby na místě vyrostl areál podle maximalistické studie z roku 2015.

 

      Zároveň také otevírá cestu k přesným informacím, jak by bylo možné areál rozvíjet, takže nijak nezastavuje lyžování a rozvoj sportu na Vodníku, ale jde mu vstříc.

 

Tak držme palce, ať to dobře dopadne.

 

Vimpersko  

 

{jcomments off}