Program jednání zastupitelstva příští týden

Městský úřad v Sušici

 

Pozvánka

 

na 23. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat

 

 

ve středu dne 18. dubna 2018 v 16. 00 hodin

 

v budově kina v Sušici

 

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Příspěvek na dopravní obslužnost
 6. Rozpočtová opatření
 7. Žádost na podání návrhu na zastavení exekuce a odpis pohledávky
 8. Majetková agenda
 9. Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2018
 10. Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2018
 11. Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2018
 12. Program regenerace na rok 2018
 13. Zvukové, zvukovo-obrazové a obrazové záznamy z veřejného zasedání zastupitelstva města
 14. Informace a zpráva o činnosti Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
 15. Rozpočtová opatření
 16. Ostatní
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Bc. Petr Mottl, starosta města