Bohumil Petrášek : Chceme pomoci oživit město

bohumil petrasek master     Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která se týká předzahrádek, zastupitelům na pondělním jednání předloží  zastupitel ing. Bohumil Petrášek. Zastupitelé se sejdou v pondělí 16.4. v 15.30 hodin v sále MěKS. Pár hodin před zasedáním jsme navrhovateli položili několik otázek.

 

    Navrhujete snížení poplatku za předzahrádky . Můžete tento návrh blíže přiblížit ?

 

Jedná se již o druhý pokus. V tom prvním byly zvýhodněny provozovny, které by poskytovaly turistům kromě restauračních služeb i propagační materiály a turistické informace o městě. Tuto variantu však nedoporučil odbor dohledu Ministerstva vnitra a proto jsem po konzultacích s pracovníky dohledu MV a odpovědnými zaměstnanci města Vimperk připravil druhou variantu změny vyhlášky. Základní změny jsou dvě. Snížení poplatku za jeden m2 na polovinu tj. 1 Kč/m2. Dále období, za které se poplatek bude platit a to od 1. května do 30. září. Není rozhodující doba, po kterou předzahrádka stojí. Znamená to, že nebude nutno předzahrádky vždy po konci sezony bourat a na jaře stavět znovu. Umožní to provozovat předzahrádky kdykoliv to počasí dovolí i mimo zpoplatněného období. Provozovatel předzahrádky bude muset mít v pořádku další potřebná vyjádření, např. odboru dopravy. Zde se jedná o výkon státní správy a to již obecní vyhláška řešit nemůže. Rozšíření služeb pro turistický ruch je i v zájmu města a proto je potřeba tyto aktivity podporovat.

 

Ve světě jsou předzahrádky naprostou samozřejmostí, dodávající městu živost. Bývají vyšperkované pestrovbarevnými květinami. Teplo dodávajícimi “topitky”. Počítáte s další podporou v této oblasti v budoucnu?

 

     Předzahrádky jsou rozšířením nabídky pohostinských služeb pro návštěvníky města i jeho obyvatele. Myslím si, že každý provozovatel se bude snažit, aby jeho předzahrádka už svým vzhledem lákala kolemjdoucí k návštěvě zařízení. To, že se nebude vybírat poplatek za období od 1.10. do 30.4. umožní provozovatelům provozovat zařízení i v tomto období a případně je pro tento mimosezonní provoz dovybavit. Věřím, že zvýhodnění přispěje i k rozšíření počtu předzahrádek.

 

Jaké vidíte další možné nápady vedoucí k oživení města, především jeho centra?

 

     Zlepšit úklid v centru města a zvláště turistických tras. Podpořit opravy fasád soukromých nemovitostí pomocí majiteli s vyřízením dotace, případně finanční podporou od města. Podpora podnikatelů v turistickém ruchu ze strany města. Vytvořením možností vyžití pro návštěvníky v případě nepříznivého počasí např. vybudováním městské galerie. Pokusit se obnovit farmářské trhy v Rožmberské ulici tím, že prodávající nebudou platit městu žádné poplatky. Rozšířit kulturní a zábavné akce v historické části pro přiláká n&iacute ; návštěvníků. Jako dobrý příklad považuji akce „Mezi pivovary“ a „Zažít Vimperk jinak“. 

 

(red){jcomments off}