Nemocnice Sušice – kam směřuje?

Nemocnice – kam směřuje?

 

Sušickou nemocnici v r. 1998 převzalo od Okresního úřadu Klatovy město Sušice. Odtud obecná představa, že Nemocnice Sušice o. p. s. (dále OPS) patří občanům Sušice a v širší souvislosti i celému regionu, a že tak bude na věky věkův. Možná to není představa úplně správná: nemocnici stále ovládá Penta a problémy se stupňují.

 

 

     Pokud má nemocnice získat zpět svou původní funkčnost, musí se vrátit zpět městu, které se musí chovat zodpovědně. Stejně jasné je, že nemocnice potřebuje schopného a zodpovědného ředitele. Při vzniku OPS byly tyto základní podmínky respektovány, současné zastupitelstvo i „nová“ správní rada se však, zdá se, jejich splnění vehementně brání a jejich činnost vyvolává dojem, že se snaží udržet nemocnici v nájmu Penty (např. město dosud nepožádalo Plzeňský kraj o pomoc při záchraně nemocnice; pravdou ovšem je, že tím dosud nikdo ani pověřen nebyl). A záruka, že další pronájem navrátí nemocnici původní funkčnost, není.

 

     Ředitel OPS, kterého během nájmu platil NEMOS-Penta, podal „zčistajasna“ výpověď. Po výměně ředitele se volalo již vloni, jenže tehdy ještě „vládla“ stará správní rada OPS, takže to nebylo uskutečnitelné. Ačkoli bylo jasné, že bez nového ředitele OPS nemocnice nemá šanci se ze současného marasmu dostat, budoucí „nová“ správní rada přesto odmítala nového ředitele v předstihu hledat. Takže nyní se honem honem musí najít nový ředitel. Chování zastupitelstva napovídá, že OPS nemocnici provozovat nemá, a nelze tedy očekávat, že někdo bude mít zájem o místo ředitele zbytečné organizace; to je pravděpodobnější, že ředitelem bude jmenován někdo, kdo bude pokračovat v nastoupené cestě směr NEMOS-Penta a dokončí ji.

 

      S velkou pompou obnovený provoz nepřetržité chirurgické ambulance ve skutečnosti nevrací to, o co nemocnice během pronájmu přišla, totiž lůžkové zázemí chirurgie. A bez tohoto zázemí chirurg každý náročnější případ musí odeslat do jiné nemocnice, kde lůžkové zázemí mají, tedy do Klatov nebo do Strakonic. Tento stav samozřejmě obě nemocnice přetěžuje: nárůst chirurgických výkonů je takový, že lékaři pracují prakticky nepřetržitě a nemají ani čas na potřebný odpočinek mezi jednotlivými výkony – stav, který snad lze přirovnat jen k situaci válečných chirurgů. A že taková situace někdy prostě musí skončit nešťastně, je téměř jisté. O situaci sanitek záchranné služby, které transport akutních případů do Klatov nebo Strakonic zajišťují, ani nemluvě.

 

     Jako poslední pro akutní medicínu zůstalo v sušické nemocnici lůžkové oddělení interny. I přes sliby nájemce a prohlášení představitelů města není interna stabilizovaná, ale funguje v podstatě v provizorním režimu. Takže až skončí i interna, skončí s ní také komplement (další provozy, které poskytují nepostradatelné služby, např. rentgeny, laboratoř apod.), protože nebude mít komu služby poskytovat – samotné ambulance komplement „uživit“ nedokáží –, a tedy i špitál.

 

     Kontinuitu nemocnice zachovává pouze OPS, která jako jediná by snad mohla v současné situaci provoz obnovit; je nepravděpodobné, že by se to mohlo podařit nějaké nově vytvořené organizaci. Převedení majetku OPS na město, o čemž zastupitelé vážně uvažují (viz usnesení z 18. dubna), je prvním krokem ke zrušení OPS. Možná právě tohle má být prvním úkolem nového ředitele; a možná právě tohle je jeden z důvodů, proč současný ředitel OPS rezignoval. Zastupitelstvo by nyní, čtyři měsíce před volbami, nemělo dělat nevratné změny ani opatření, která situaci nemocnice ještě zhoršují. Nové zastupitelstvo totiž může mít k nemocnici a městu jiný vztah.

 

     Nová správní rada (SR), která v SN 6/2018 slíbila, že „bude veřejnost o své činnosti informovat prostřednictvím tiskových zpráv (odsouhlasených většinou členů), podepsaných vždy předsedou správní rady“, mlčí; a ani rozhovor v SN 10/2018 na tom nic nemění. Takže buď tiskové zprávy neodsouhlasila většina členů SR, nebo není co sdělovat. A to opět buď proto, že se ve správní radě skutečně nic neděje, nebo proto, že veřejnost o tom, co se ve správní radě děje, vědět nemá. Rozhodně by bylo zajímavé vědět, mimo jiné, jak pokračuje jednání s krajem ve věci dotace na provoz chirurgické ambulance a za jakých podmínek je kraj schopen prostředky poskytnout (a to by ve správní radě měli vědět, když v ní vedle starosty sedí i spousta radních a dalších zastupitelů). A jak nemocnice v Klatovech a ve Strakonicích zvládají ošetřit nárůst případů, které jim sušická – 2 / 2 – nemocnice přeposílá a zda problémy dokáží zvládnout. (Rozhodně by Sušici nedělalo dobré jméno, kdyby vedle zničení vlastní nemocnice ohrozila i existenci jiných nemocnic.) A co občané regionu – zvládnou to? A opravdu budou muset?

 

V úsilí zachránit nemocnici pokračuje nová petice, tentokrát celostátní: peticenemocnicesusice.cz.

 

Vladimír Říha 

{jcomments off}