Zadlužíme město tři měsíce před volbami ??

Zadlužíme město tři měsíce před volbami o dalších 60 milionů? Skutečně je to tak nezbytné?

 

     Na jednání zastupitelstva města 18.6.2018 předkládá starosta materiál, ve kterém je navrženo odsouhlasení dalšího úvěru ve výši 60 mil. Kč. Pokud se budeme dívat na tento krok z pohledu financí/účetnictví, je vše srozumitelné a velice dobře zpracované. Pokud, ale budeme chtít znát důvody, proč si úvěr máme vzít, to už v materiálu nenajdeme. Podivné.

 

     Takto předložený materiál nelze proto projednat a ani schválit pokud k němu přistoupíme s plnou odpovědností a péčí řádného hospodáře.

 

Protože: 

* V předloženém materiálu nejsou uvedeny investiční priority na poslední tři měsíce před volbami. Není jednoznačné, na co by měl být úvěr použit (vzpomeňme, že i přes jasné sliby současné vedení města část úvěru přijatého na dostavbu bazénu a rekonstrukci ulice 1. máje použilo na financování rekonstrukce ulice Mírová).

* Město má dnes dluh ve výši 142 450 tis. Kč!!! (včetně úvěru 120 mil Kč na bazén)

* Nejsou známy náklady na jednotlivé investiční akce, které by byly placeny z úvěru, a proč je jejich cena taková.

* Nevíme, zda byly vyčerpány všechny možnosti snížení a optimalizace investičních nákladů.

* Přijetím úvěru tři měsíce před koncem volebního období výrazně omezíme možnosti rozvojových investic příštích na 10 let, (např. regenerace sídliště Míru, budování kanalizací a ostatní infrastruktury, opravy škol, rekonstrukce komunikací a chodníků atd.)

* Podle předložené finanční analýzy bude k dispozici na investice pouze

 

v roce 2020 382 tis. Kč

v roce 2021 2.401 tis.Kč

v roce 2022 1.815 tis. Kč

 

 

* Město tudíž nebude moci žádat o dotace, neboť nebude mít prostředky na spolufinancování, natož na předfinancování celé akce.

* Nebude možno financovat ani případné mimořádné výdaje.

* Podle posledních finančních analytiků přichází doba ekonomické stagnace a lze očekávat, že dojde k poklesu příjmů města ze státního rozpočtu. Přitom výše zmíněná studie je postavena na optimistickém růstu příjmů!!!

* Není známo, jak by byl řešen nedostatek financí na krytí úvěru v případě ponížení příjmů ze státního rozpočtu. Zvýší se nájmy v bytech? Zvýší se daň z nemovitostí? Zvýší se ostatní poplatky (odpad, voda, psy atd.)?

 

Jednoznačný závěr je, že o takto zásadním zadlužení města by mělo rozhodnout nové zastupitelstvo po podzimních volbách.

 

Josef Bejček, Karel Beránek, Jiří Cais, Stanislav Hlava, Karel Hudeček, Jaroslava Martanová, Bohumil Petrášek, Dagmar Rückerová.

 

{jcomments off}