Ani cyklisté nesmí jet na kole pod vlivem…

Stejně jako řidič motorového vozidla ani cyklista nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou, během jízdy nebo v době, kdy mohl být pod jejich vlivem.

 

 

bicycle-1868505 640

 

Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek. Tím se dopouští přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun. Závažnější jednání opilého cyklisty může být kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Při ukládání trestu není cyklistovi ukládán trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola, stejně tak nemůže být cyklistovi zadržen řidičský průkaz. Tento doklad opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není.

 

 

Že se ale cyklisté mnohdy cítí být “nepostižitelní” dokládají mnohé případy v policejních statistikách. V minulém týdnu přibyl v Sušici například tenhle:

 

Cyklista pod vlivem alkoholu

SUŠICE – Dvě hodiny po půlnoci jej kontrolovali policisté, dechová zkouška byla pozitivní…

     17. června 2018 v 01:59 hodin byl v Sušici, ve Vodní ulici, kontrolován sedmnáctiletý cyklista ze Sušice. Jel na jízdním kole z náměstí Svobody do ulice Vodní, kde byl zastaven a vyzván k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí jízdní kolo pod vlivem alkoholu. Odborné měření elektronickým přístrojem ukázalo pozitivní výsledek 1,43 promile alkoholu v krvi. Policisté mladíkovi zakázali další jízdu a jeho jednání evidují jako přestupek v dopravě.

– p cr-

{jcomments off}