Nový ředitel a zahájení jednání s Nemosem Sokolov s. r. o.

V návaznosti na  článek k sušické nemocnici uplynulý týden (plné znění ZDE) doplňujeme další informace. K proběhlému výběrovému řízení a  setkání rady města se zástupci Nemos Sokolov s. r. o. Na otázky znovu odpovídá Ing. Andrea Staňková:

 

 

 

Jak dopadlo výběrové řízení na nového ředitele Nemocnice Sušice o. p. s.?

 

Správní rada na základě vypsaného výběrového řízení obdržela 4 přihlášky, všechny kandidáty seznámila s rámcovou aktuální situací společnosti a zároveň pozvala na osobní pohovor. Před datem konání pohovorů jeden z kandidátů z výběrového řízení odstoupil. V pondělí 18. června, po ukončení všech pohovorů s uchazeči správní rada stanovila (a jednomyslně schválila) pořadí kandidátů při obsazení postu ředitele o. p. s.: 1. MUDr. Jiří Choc, 2. Bc. Jiří Vlček, MBA, 3. Ing. Miloš Benedikt.

 

MUDr. Jiří Choc jmenování přijal a je aktuálně ředitelem Nemocnice Sušice o. p. s. V rámci běžných pracovních povinností vztahujících se k fungování současné o. p. s., pokračuje v součinnosti se správní radou, v započatém procesu vymáhání plnění smluvních vztahů a přípravě nabytí majetku o. p. s . do majetku města.

 

Pochopitelně MUDr. Choc v den jmenování ukončil členství ve správní radě. Náhradník za něj bude jmenován na nejbližším jednání zastupitelstva.

 

 

 

 V pátek 22. června se rada města měla setkat s jednateli Nemos Sokolov s. r. o. Proběhlo setkání a s jakým výsledkem?

 

“Setkání proběhlo, zúčastnila se ho  jednatelka Nemos Sokolov s. r. o. Mgr. Barbora Vaculíková. Informovala radu města o současném stavu nemocnice a především řešení personálního obsazení interního oddělení, kde dojde na konci letních prázdnin ke změnám v lékařském personálu. Obavu radních z toho, že je interní oddělení „před zavřením“ nepotvrdila, nicméně dodala, že společnost stále jedná s několika lékaři, kteří by mohli primariát interny plynule převzít.

 

Ze strany starosty a správní rady pak byla Mgr. Vaculíková informovaná o záměrech dalšího fungování Nemocnice Sušice o. p. s v souladu s usnesením zastupitelstva, včetně návrhu na revizi a doplnění stávajících smluv. Domluvili jsme se na pracovním setkání ve druhé polovině července, kdy proběhne za přítomnosti právních zástupců a pověřených osob konkrétní připomínkování smluv. Obě strany mají zájem na zpřesnění a zjednodušení smluvních vztahů.“

 

-red-

{jcomments off}

 

 

http://isusice.eu/index.php/susice/102-zpravy/13972-mesto-ziska-kontrolu-nad-majetkem-nemocnice