beraneknovejsi

Karel Beránek: Vyjmuto z archívu

Uveřejněno 13.3.2013

 

beraneknovejsiNÁZOR KARLA BERÁNKA: Březnové zastupitelstvo se svou délkou zapíše do historie. Více jak šestihodinový maraton jednání už od svého začátku připomínal velmi nepovedenou detektivku.

Již počet přítomných zastupitelů, celkem 11, naznačoval, že vše nebude jako obvykle. Nervózní atmosféru navodila půlhodinka s občany. Slovní ataky a osočování z věcí, které se staly před pěti a více lety, odstartovaly nekonečně dlouhé jednání. Majetkoprávní věci, které jsou obvykle nudnou součástí programu, tentokrát překvapivě rozproudily sáhodlouhou debatu. Ukázalo se, že nízký počet přítomných zastupitelů, dává velkou možnost pro taktiku zdržování a odkládání důležitých rozhodnutí. Při třech po sobě jdoucích hlasováních pak stačilo, aby se tři zastupitelé zdrželi hlasování, a výsledek, na který s napětím čekal plný sál, se nedostavil. Dohodnutý kompromis proto nemohl přítomné uspokojit. Ze tří návrhů, jak prodat žadatelům nemovitost, byl přijat čtvrtý. Člověk zdravého rozumu se jen nestačil divit a nejeden z přítomných občanů si klepal na čelo, co si o rozhodnutí myslí. Regulace hazardu, další velmi dlouhé projednávání, přihazování svěžích nápadů, jak při opravdové ruletě. Závěr – dohadovací komise. Jako zlatý hřeb – honitby. Nechci se dále rozepisovat, ale šest hodin jednání při malém počtu zastupitelů vypadá jako nešťastné. Nemohou se proto naši zvolení zástupci divit, že je tak malý zájem od obyvatel města. Místy to totiž připomínalo mlácení prázdné slámy.

 

28. 8. 2018

 

Jen pár slov nakonec. 

Nikdy jsem si nedovedl představit, že rekord, výše zmíněný, bude několikrát překonán. Nový a chci doufat, že konečný, je ukončení jednání v 02:20 hodin druhého dne!

Zdržovací taktikou vynikal zvláště jeden klub, který měl ve svém repertoáru také posměšky, urážky vedení města, rozpoutávání pseudokauz, pomluvy a celkově nevhodné chování k některým zastupitelům a zastupitelkám. Pokud  byli upozorněni, jak se chovají, zapojili do svých vystoupení také demagogiji, kterou vkládali do úst někomu jinému. Sami si nikdy nepřiznali, že by dělali něco špatně. Tak je tomu do dneška.

 

S úctou KAREL BERÁNEK.

{jcomments off}