O nemocnici znovu a stále

O nemocnici znovu a stále

 

Otázky kolem sušické nemocnice hýbou nejen sušickou veřejností už pěkně dlouho. Protože neustále dostávám shodné dotazy na provoz a fungování nemocnice dnes i do budoucna, odpovídám na nejčastější z nich touto formou.

 

Co dělá správní rada od zvolení nového ředitele o. p. s.? Všechno se nechává zase při starém, „vyhnít“?

 

„To v žádném případě, určitě nenecháváme situaci „vyhnít“. Správní rada po zvolení nového ředitele o. p. s. dál pracuje v maximálním možném rámci, ve kterém jí umožňuje zákon. Řediteli Nemocnice Sušice o. p. s. zadala plnění úkolů, které průběžně kontroluje a spolupracuje na řešení. Z těch nejdůležitějších uvádím:

 

  • v současné době běží výzva nájemci k zaplacení smluvních pokut za porušování smlouvy (rušení péče v letech 2016-2018). Pokud do příštího týdne Nemocnice Sušice o. p. s. nedostane od nájemce jednoznačné vypořádání, právní zástupce o. p. s. zahájí vymáhání pokut soudní cestou.

 

  • současně se právní zástupce o. p. s. zabývá přípravou dodatku ke smlouvě ve smyslu upřesnění podmínek poskytování péče, přesného uvedení rozsahu péče a hospodaření s majetkem;

 

  • aktuálně jsou připraveny podklady pro radu a zastupitelstvo města k možnostem nabytí majetku Nemocnice Sušice o. p. s. zpět do vlastnictví města s tím, že je doporučena nejvhodnější varianta. Zastupitelům bude předloženo na zářijovém jednání.

 

 

Mimo to – v červenci, po opakovaném urgování (od února!) ze strany správní rady, a po jednáních se zástupci z Plzeňského kraje, starosta města zaslal žádost kraji o vyjádření se k možnému provozování nemocnice zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje. Kromě toho je MUDr. Choc, ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. (ředitel obecně prospěšné společnosti, NE nemocnice – provozu!) v kontaktu s předsedou představenstva akciové společnosti Nemocnice Plzeňského kraje ohledně poskytování relevantních informací. Většinu potřebných informací, které kraj potřebuje k posouzení a zpracování podmínek možného provozování sušické nemocnice má ale k dispozici nájemce. I s ním je kraj v kontaktu a požadované informace se daří alespoň částečně získávat.“

 

Vezme‘ si Plzeňský kraj sušickou nemocnici, nebo počká s rozhodnutím po volbách?

„Sušicí jde hodně „zaručených zpráv“ o jednání kraje. Je z nich zjevně patrné, jaká „politika“ tu hraje roli, bohužel. Nejsem „kraj“ a ani si netroufnu říct, že do dvou týdnů nebo měsíců budeme mít řešení na stole. Ovlivňuje to mnoho okolností, v tuto chvíli volby nevyjímaje. Významnou úlohu tu ale hraje přístup vedení města. A to už delší dobu.“

 

Takže?

„Takže kdyby byli starosta města, správní rada s bývalým ředitelem nemocnice Sušice o. p. s., i radní pro zdravotnictví PK reálně aktivní ve prospěch nemocnice, mohli jsme už dávno mít v ruce daleko větší trumfy. Minimálně i výhodnější pozici a lepší „manévrovací“ prostor vůči nájemci. Takhle jsme pořád na vedlejší koleji.“

 

 

Vám vyhovuje, jak se tu nájemce nemocnice chová?

Budu odpovídat sama za sebe. Nevyhovuje. Téměř od začátku nevyhovuje a různé nedostatky dokládám už více než dva roky. Vztah město – o. p. s. – nájemce(i) je nepřehledný, smluvní vztahy jsou nevyvážené, záruky žádné. To co „si“ udělal s provozem sušické nemocnice Nemos není možné akceptovat bez oprávněného a požadavku nápravy nebo sankce. Až do doby, než se podařilo prosadit rozšířenou správní radu, se o „pochybeních tohoto druhu“ mlčelo. A když správní rada ukázala pravý stav věci, hledala, vyhodnotila, doporučovala a žádala aktivitu statutára města a nemocnice o. p. s. (nikdo jiný relevantně zasáhnout při současném smluvním nastavení nemůže), dočkala se téměř nulového výsledku. Kde je tedy chyba? Opakovaně jsem doporučení a požadavky správní rady, a to i ve spolupráci s novým ředitelem o. p. s., radě města i zastupitelstvu předkládala.“

 

Proč se soukromníkovi, Pentě, platí za chirurgii?

Co hodnotím pozitivně je to, že zastupitelé v listopadu 2017 odsouhlasili, že v případě, že bude nutné překlenout krizovou dobu provozu – myšleno tím, že nemocnici bude zpět provozovat o. p. s., peníze se v městském rozpočtu najdou. Na základě čeho a jakým způsobem pak došlo ke spolupráci ohledně plateb za zajištění 24hodinové chirurgické ambulance, s tím z principu nesouhlasím, byť tyto prostředky nejdou z rozpočtu města. Platíme za to, že ve smluvě není nikde přesně řečeno a uvedeno, jaký provoz chirurgie nájemce převzal, takže „nadstavba“ nad rámec 8 hodinové pracovní doby je brána jako něco „navíc“, co si město přeje. Vyhodnocení situace? Buď se můžeme dohadovat rok o tom, jestli je to správně nebo ne, nebo můžeme všemi dostupnými prostředky zajištění 24hodinové chirurgické ambulance podpořit a udržet.

Ale mám výhrady ke smlouvě (mnoho jich bylo uplatněno jako opodstatněné) a mám výhrady k nekoncepčnímu řešení – jak bude provoz chirurgické ambulance zajištěn od 1. ledna 2019?“

 

 

Komunikujete nějak s nájemcem?

Ano, snažili jsme se nastavit otevřenější komunikaci. Jak to ale zatím vypadá, dostáváme jiné informace, než jdou na veřejnost a než je skutečná realita. Byla bych ráda, kdyby konečně ze strany nájemce padlo naprosto otevřeně, co skutečně (ne)chce.“

 

 

Víte jaká je situace v nemocnici? Jak to vypadá s personálem? Co s tím budete dělat?

Myslím si, že informace o současném stavu mám poměrně podrobné. To, jaká vládne mezi personálem nálada a situace, je výsledkem činnosti nájemce, do které NIKDO – ani správní rada, ani ředitel o. p. s., ani starosta, NEMŮŽE ZASAHOVAT. Na to prostě nemá v současném smluvním vztahu a ze zákona pravomoc. To, že je množství informací o provozu a stavu nemocnice, živených volební agitací, předkládáno veřejnosti jako „zaručený fakt“ často právě prostřednictvím zaměstnanců, a poškozuje to především pacienty a personál samotný, to je vizitka zaměstnavatele a jeho managementu.“

 

 

Proč už konečně nedáte Pentě výpověď?

Protože pořád ještě nemá město postavenou alternativu. Prostě nemá odpovídající náhradní řešení. Nemůže nemocnici provozovat zpět ani samo, ani prostřednictvím o. p. s. Nemá smlouvy s pojišťovnami (návaznost na registrace k poskytování zdravotnické péče), nemá lékaře, nemá vyřešený personál, nemá vyřešený majetek. Důvody jsem komentovala výše.“

 

A co pro řešení udělala nová správní rada?

„Již v  únoru letošního roku prověřila, navrhla a doporučila, zajistit ve spolupráci s Plzeňským krajem, zjištění možné spolupráce – provozování sušické nemocnice zdravotnickým holdingem kraje. Proběhla osobní setkání, v kontaktu jsme prakticky neustále a stále se ptáme, co ještě, jako správní rada, můžeme udělat pro to, aby konečně došlo k nějakému posunu. Kdo oficiálně jednání s krajem za město může realizovat, je starosta. Jistě se mnozí spoléhali i na skutečnou, nikoliv jen deklarovanou, pomoc krajské radní pro oblast zdravotnictví. Reálně se ale žádný efekt v podobě smysluplné spolupráce nekonal.“

 

Takže to vidíte se sušickou nemocnicí špatně?

Nechci být sluníčkářský optimista, nechci ale ani připouštět jen tak bez boje ty nejhorší konce. Co vidím, je hodně práce, pokud bude skutečná vůle dosáhnout požadovaného výsledku.

Pokusím se znovu shrnout:

1) Město Sušice vlastní budovy, nikoliv „nemocnici – provoz“ – budovy jsou pronajaté; Nemocnice Sušice o. p. s. nemá smlouvy s pojišťovnami, nemá registrace k poskytování zdravotní péče, kromě ředitele žádný personál, netvoří hospodářský výsledek, movitý majetek je pronajatý;

to znamená: dokončit proces sjednocení majetku do vlastnictví města – jeden subjekt pak disponuje CELÝM majetkem; proces je připravený záleží na zastupitelích, jak rozhodnou.

 

2) v nemocnici hospodaří NÁJEMCE:

– nájemce je povinen dodržovat smlouvy, pronajímatel je z mého pohledu povinen kontrolovat jejich dodržování;

– funguje chirurgická ambulance 24/7

– funguje interní oddělení, specializované ambulance, služba první pomoci ad.

– funguje zdejší RTG, SONO, laboratoř….

– „oživily“ se operační sály – plastika vydělává, podle mého soudu, také na provoz ostatních částí nemocnice

– operativa by měla být dle nájemce k dispozici také pro „běžné chirurgické výkony“ pacientům, kteří je zde mohou absolvovat (po stránce medicínské);

pro další fungování: dosáhnout sepsání dodatků ke smlouvám (smlouvě), či revize smluvních vztahů => uvést přesný a nepodkročitelný rozsah péče, zpřesnit nakládání s majetkem, udržení a rozvoj služeb.

 

3) DOHODA o zajištění zdravotnické péče v regionu Plzeňského kraje se zahrnutím sušické nemocnice: je nutné co nejdříve dosáhnout jednání město + kraj + provozovatel nemocnice s konkrétním cílem a výsledkem, který v maximální možné míře zaručí budoucí existenci a podobu sušické nemocnice a rozsah poskytované péče v ní. Spolupráci těchto tří subjektů vidím jako nezbytnou pro dosažení optimálního efektu.

 

Andrea Staňková

 

Informace o nemocnici přehledně:

http://www.isusice.eu/index.php/susice/102-zpravy/14028

 

{jcomments off}