hasici

145 let od založení hasičů ve Vimperku

V roce 2018 se slaví ve Vimperku 145 založení hasičů?! 

 

hasiciVe městě Vimperk byly založeni v roce 1873 hasičské dob. sbory a to městský a sbor Adolf ( ten byl ve sklářské huťi ) a jejiich heslo bylo věrné poslání: ” Bohu pro čest – k blízkému k obraně ”. 

V roce 1908 ve Vimperku vznikl další dobrovolný hasičský sbor a to ” zámecký ”. Ve městě měli občané totiž velký strach před požáry a jejich zdolávání jim leželo velmi na srdci. Takže v r. 1817 jeden bohatý vimperský občan odkázal ve svém testamentu 2000 zlatých pro pořízení hasičské stříkačky. V jednom z mnoha příspěvku ve ” Vlasteneckých listech ” píše mimo jiné vimpeský občan Herman Nusko: Snaživý rozvoj města tenkrát, ale i velký počet požáru, byly spouštěčem společenskou užitečnou investici povolat do života. V r. 1858 byla z darů a sbírek pro věc zapálených a ochotných občanů pořízená další hasičská stříkačka pojmenovaná ” malá červená ” Při jednom slavnostním výročí založení hasič. sborů, byla ve Vimperku velká sláva a cvičení kde mimo jiné byla předvedená i parní stříkačka. 

Tenkrát ještě žilo i deset zakládajících členů sboru a byl to třeba: Adolf Bergman, Ferdinand Neubauer, Vincent Linzmeier, Franz Müller, Josef Tobias. Z městských hasičských sborů třeba Wenzel Gattermaier, Johan Herbich, Johan Molzinger, Wenzel Küblbeck, Petr Thema. 

Vimperk měl též v osobě Franze Steinbrenera (1863 – 1928) ředitele nakladatelství J. Steinbrener – velkého pionýra v hasičství na Šumavě. 

Byl dlouhá léta velmi vysoce postaveným mužem dobrovol. hasičů ve Vimperku, zakladatel sboru a organizátorem hasičských akcí. Říkával – že dobrý obranář ( hasič) má býti i dobrým sportovcem a on sám byl dobrým cvičitelem a dbal jako jiní hasiči, funkcionáři sportovní zásady. 

Ve Vimperku byla vždy velká sláva, když se připomínalo výročí založení hasičských dobrovolných sborů! 


Zprávy o tom psal i H. Nusko, který v nich připomínal minulé výkony a činnosti vimperských dobr. hasič. sborů. a muže, kteří obětavě často nasazovali své zdraví a životy pro své vimperské spoluobčany. V zastoupení pro mnohé jsou zde uváděná i některá jména dlouholetých členů dobr. hasič. sboru, třeba – Griebl Herbich, Moser, Jawurek, Orasky, Richter, Soutscheh, Steinbrener ( Hans), Jerouscheh, Tobis… 

 

PS: 

                                               1873 – 2018= 145 let 

 

Je velká škoda, ale i ostuda, že v roce 2018 město Vimperk, ale ani hasiči nic nedělají k tak slavnému výročí založení dobr. hasič. sborů ve Vimperk. Je to neúcta k naší slavné, významné vimperské tradici, ale i k našim předkům, hasičům, spoluobčanům! 

 

Být paní Jar. martanová starostkou, tak by určitě nějakou akci – oslavu udělala !

 

Josef Fitti Jiroušek 

( básník, textař, výtvarník… ) 

 

{jcomments off}