Skauti si „dobili baterky“ na letních táborech.

Táborák dohasíná, na nebi mezi hvězdami mizí poslední jiskry a v hlavě doznívají poslední tóny kytary…letošní tábory už jsou minulostí a nezbývá než se těšit na ty, které nám přinese léto roku 2019.

 tab 01

Nečekejte článek o vymoženostech solární powerbanky či cokoli podobného. Skauti na letním táboře „dobíjejí baterky“ pobytem v přírodě, silnými zažitky, nezapomenutelným dobrodružstvím, nasátím táborové atmosféry a trávením veškerého denního (a mnohdy i nočního) času mezi partou kamarádů, které by ve většině případů označili za svoji druhou rodinu. Ani nevadí, že máte v botách jehličí, oblečení vám smrdí kouřem od ohně, z vlasů sem tam vytáhnete větvičku …o to je to právě lepší!

 

Členové 8 oddílů – (celkem 184 skautů a skautek, včetně nejmladších skautských zástupců tzv. benjamínků – dětí předškolního věku) skautského střediska Vydří stopa Sušice strávilo na sedmi táborech neuvěřitelných 2 195 dnů.

Na kluky i holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje s dětskou fantazií, podporuje týmového ducha a spolupráci. Letos se na třech různých tábořištích ocitli členové našeho skautského střediska díky etapovým hrám v pravěku, na tajuplném ostrově Alcatraz, ve škole čar a kouzel, v pevnosti Boyard či na pustém ostrově spolu s Robinsonem. 

tab 02

Skautské tábory probíhají v přírodě, v blízkosti lesa na louce, kdy děti i vedoucí spí v typických podsadových stanech nebo v indiánských tee pee. Nenajdete tu žádné vymoženosti civilizace, bez elektřiny se velmi dobře obejdeme, nemáme žádné zděné či kamenné zázemí, vše se koná jen pod plachtou: vaříme na kamnech, vodu na mytí nádobí či očistu hřejeme v brutaru, ranní a večerní hygiena ve studené vodě je samozřejmostí. Na chodu tábora se z velké části podílí děti – pomáhají při vaření, řežou či sekají dřevo do kamen, připravují táborové ohně, topí v brutaru, myjí nádobí (a že ho je kolikrát pěkná hromada!). Ve všech táborových činnostech se projevují důležité principy skautingu: vedeme děti k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu, tradice i povinnost, děti snadno zapomenou na mobilní telefony, tablety i počítače.

Skauti každoročně pořádají nejvíce táborů v České republice, o letošních prázdninách jich bylo více než tisíc. Skautské letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů a letos na nich zažilo dobrodružství přes 30 000 dětí. Výjimečná cenová dostupnost skautských táborů je dána zejména tím, že se jedná o nekomerční tábory a vedoucí na nich působí ve svém volnu jako dobrovolníci bez nároku na odměnu.

tab 03

Pokud se chcete přidat k nám nebo máte děti, které by rády zažívaly dobrodružství s námi a staly se součástí přátelské party, navštivte náš web: www.vydristopa.cz. Naše oddíly jsou pro všechny věkové kategorie, kluky i holky, a působí v Sušici, Kašperských Horách, Hartmanicích a Hlavňovicích.

{gallery}susice/2018/09_zari/tabory/{/gallery}

Petra Divišová

Foto: Vydří stopa