martanova

Reakce na úvodní článek Vimperských novin

Starosta Pavel Dvořák svým článkem nepřekvapil

 

martanovaDo říjnového vydání Vimperských novin jsem napsala článek o investicích a projektech za uplynulé volební období, které se realizovaly a připravovaly za našeho působení ve vedení města. Psala jsem objektivně, fakticky, bez kritiky či osobních útoků. V článku jsem pochválila současné vedení a vyslovila uznání za jeho práci, protože to tak je. Starosta dostal můj článek po uzávěrce Vimperských novin, aby se k němu mohl vyjádřit, patřičně ho okomentovat a způsobem jemu vlastním zpochybnit vše, co je v něm uvedeno. Rétorika Jihočechů 2012 je stále stejná, chvála sebe samých, neschopnost bývalého vedení a zpochybňování jeho práce. Polopravdy, mnohdy lži, zaznívaly od nich po celou dobu našeho působení na radnici od roku 2010.

 

Nicméně, ať se budou informace překrucovat a psát jak se hodí, s čistým svědomím bývalé vedení města stojí za tím, že připravilo a rozjelo projekty, o kterých jsem psala: ulice Nad Stadionem, Mírová ulice, přechod pro chodce u Tesca a na Pražské, budova ZŠ TGM v parku, hřiště Lipka, demolice budov na Pasovské a ve Výškovicích, podzemní kontejnery, kuchyně v MŠ Mírová, kuchyně v ZŠ TGM, sociální zařízení v ZŠ Smetanova a mnohé další. Bez jejich přípravy by je toto vedení nemohlo realizovat: Projekty na řešení odpadních vod v osadách byly rozjednány s firmou ČEVAK, tak jako odkanalizování areálu U Sloupů a kořenová čistírna odpadních vod na Lipce.

 

Ale pak jsou věci, o kterých se nepíše a ani nemluví. Rekonstrukce ulice Nad stadiónem byla stavěna v rozporu s původním projektem a stavebním povolením. Z toho vyplynuly nejen problémy při kolaudaci stavby, ale do budoucna mohou vyplynout ještě s dalším parkováním v dané lokalitě. Předjednáno bylo poskytnutí pozemků a příprava projektu na cyklotrasu „Volyňka“ z Vimperka směrem na Sudslavice. Jeden z vlastníků pozemků měl výhrady, a proto nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí pozemku, nebyl vypracován projekt a nebylo požádáno o dotaci. Město však mělo hledat řešení a možnosti. Připravilo se tak o možnost získat 95% dotace na tuto stavbu, nebo alespoň na její část. Alokované prostředky dotačního programu nebyly vyčerpány. Nezodpovězenou otázkou zůstává i to, proč nebyla dosud realizována výstavba autobusové zastávky v Luční ulici. Proto, že uvolnění prostředků na její realizaci bylo na podnět „opozičních zastupitelů“? Proč na to však mají doplácet občané?

 

Starosta píše, že byly připraveny megalomanské akce jako ulice Nad Stadionem, fasáda a střecha budovy ZŠ TGM v parku, ulice Hřbitovní, hřiště Lipka. Píše asi o rozpočtovaných cenách, nikoli cenách vysoutěžených. Co je megalomanského na chodníku podél Hřbitovní ulice na Vodník, kam chodí desítky lidí společně s malými dětmi? Mimochodem cenu za fasádu a opravu střechy v parku jsme před odchodem z radnice vysoutěžili za 4 436 081 Kč a získali dotaci 300 000 Kč, ale protože firma nebyla schopna zakázku realizovat, souhlasilo zastupitelstvo s oslovením druhé firmy v pořadí (společnost GSI Invest radního Zdeňka Kutila), která nabídla cenu ve výběrovém řízení 4 777 596 Kč. Výsledná cena byla však 6 083 915 Kč. Nerozumím tomu, o jaké mnohomilionové úspoře starosta píše!

 

Píše o „zvláštním“ narovnání opravy vodárny v Brlohu a slabých výsledcích zhodnocování majetku města. Pro názornost k vodárně v Brlohu. Uzavřeli jsme s firmou dodatek smlouvy na odpracování penále za nedodržení termínu opravy. Podle právního zástupce města a právníků dodavatele se jednalo o penále ve výši 866.436,- Kč. Současné vedení zadalo loni v květnu právní rozbor na tento dodatek a podle tohoto rozboru by se mohlo jednat o penále ve výši 1,75 mil Kč. O skutečné výši by však musel rozhodnout soud. Toto však vedení města po dohodě s firmou nechtělo a zastupitelé současné koalice firmě odpustili penále ve výši 734 000 Kč za to, že dá městu 150 000 Kč. Z toho právní služby stály město více jak 87 000 Kč. Nepamatuji se, kdy by město někomu odpustilo penále ve výši tři čtvrtě milionu korun! Nájemníkům neodpustí penále ve výši stovek či tisíců korun. Proč?

 

A oč jde v lokalitě Hrabice? Materiál o nabídce prodeje pozemků v Hrabicích byl předkládán na jednání zastupitelů celkem pětkrát. Po opodstatněných námitkách z naší strany byl vždy předělán a na popáté koaličními zastupiteli odsouhlasen záměr zveřejnění na prodej s komentářem, že se jedná o to, abychom věděli, zda o to má někdo zájem. Na dalším zastupitelstvu byl schválen prodej developerovi, s kterým město jednalo celý půl rok před tím, za částku 130,-Kč/m2, přestože odhadní cena byla 290,- Kč/m2! Neobstojí argument, že město získá vybudovanou infrastrukturu a tu zdarma předají městu. V jiných případech, kdy se občanům města prodávají pozemky za odhadní cenu, většinou cca 300,-Kč/m2, s tím, že na své náklady vybudují infrastrukturu a tu také zdarma předají městu. Proč vedení města prosadilo nestandardní zvýhodnění developera? Ať si odpoví každý sám. A to nemluvím o tom, že je podporován vznik satelitního „městečka“ mimo území samotného města na místo toho, abychom v osadách podporovali rozvoj venkovského typu bydlení.

 

Starosta píše o průšvihu přípravy rekonstrukce ulice 1. máje. Je otázkou, jaký průšvih a čí je. My jsme připravili a předali projekt na rekonstrukci veškeré podzemní infastruktury a hotovou s veřejností projednanou studii. Smlouva na projekt za 1,8 mil Kč! a na příslušná povolení byla uzavřena v červnu 2017, dodnes stavební povolení není. Toto však mělo být prioritou, kde se má vedení města osobně angažovat a jednat. Asi se tak nestalo, ale žádné informace o tom zastupitelé nemají, přinejmenším „opoziční“.

 

Rovněž výběrové řízení na dostavbu bazénu, kde se 18x měnily podmínky, a při kterém bylo uchazeči k projektu vzneseno 151 doplňujících otázek, je na pováženou. Jak kvalitně byla vypracovaná projektová dokumentace? Otevírání obálek mělo být 12. července, poslední známý termín je 5. října. Zpoždění téměř čtvrt roku. Ani zde však nemáme k dispozici žádné podrobnější informace.

 

Délka či prodlužování termínů prováděných akcí, ať už v ulici Mírová či atletického oválu, je realitou realizace. Jedno je jisté, délka realizace a doba zhotovení rekonstrukce ulice Mírová byla zbytečně dlouhá, bohužel na úkor obyvatel sídliště. Kdo tam bydlí, udělá si úsudek sám, jak intenzivně se tam pracovalo. Stejné je to u atletického oválu, kde prodloužení termínu výstavby dělá velké komplikace všem fotbalovým oddílům. Termín realizace se posouvá bez sankcí pro dodavatele.

 

Nikdy jsem nepsalo o tom, že by se investice měly odkládat o tři či pět let. Je to opět nesmyslná dedukce. Soutěžit zakázku v zimě s výhledem realizace na příští rok je opodstatněné, tak to dělá drtivá většina měst. Jen nezodpovědný hazardér se snaží v době, kdy je ekonomika takříkajíc „přetopená“, poptávat stavební firmy s podmínkami výstavby ještě letos. Kdo se zajímá o současný vývoj ekonomiky, tak je dobře obeznámen s tím, že až nyní dochází k jejímu zpomalování, a proto lze do budoucna očekávat zmírnění cen na trhu. A úspora v řádech milionů korun za pár měsíců příprav jistě stojí.

 

Starosta píše, že tyto volby budou o střetu dvou forem řízení města, dvou stylů myšlení vedení radnice. Nevím, zda tomu skutečně tak je. Vím, že pokud se jedná o důležitou investici či projekt, musí v tom být osobní nasazení vedení města a hledání řešení se všemi zúčastněnými bez ohledu na to jaký mediální efekt to přinese či ne.

 

Vše, co se podařilo či daří ve městě udělat je prezentováno v podstatě jako zásluha Jihočechů. Ani zmínka o práci místostarosty za hnutí ANO a ostatních radních, bez nichž by Jihočeši v radě ani zastupitelstvu nic nerozhodli. A co se nedaří či nějak komplikuje, jde na vrub bývalého vedení. I tohoto jsem si byla vědoma, když jsem odcházela z radnice od rozdělané práce. Věděla jsem, že žádné uznání naší práce nebude, protože to není stylem Jihočechů a nehodí se to. Ale takový je už život. Co jsme skutečně neuměli a neumíme, je patřičně se chlubit svojí prací. Podle mého názoru mají za práci radnice mluvit činy a výsledky a ne slova chvály a zdůrazňování svých zásluh. Jako zastupitelé jsme pro to zvoleni a vedení města placeno.

 

Jaroslava Martanová 

 

{jcomments off}