Volby 2018

Až se jednou poohlédneme zpět, aneb pohled z budoucnosti

 

Roku 2018 se ve Vimperku konaly komunální volby. Každý volič měl šanci vybrat maximálně 17 jedinců napříč všemi politickými uskupeními. Elektronická volba nebyla tehdy možná. Volební účast nebyla ze zákona povinná, takže za případné dobrovolné nevyužití volebního práva nikomu nehrozily žádné sankce. Více než polovina voličů politiku ignorovala a k volbám nechodila.

 

Lídrům nebo vybraným kandidátům zmíněných politických uskupení a stran byla předložena anketa s otázkami zaměřenými na nejpalčivější témata té doby, k jakým patřilo např. kybernetické ovlivňování samotných voleb po celém světě, od voleb amerického prezidenta po volby českého prezidenta. Ve střední a východní Evropě sílily tendence omezování demokratických principů. Současně byly již tehdy nepřehlédnutelné změny klimatu a masová migrace, v té době ekonomického a válečného rázu. Otevírací doba velkoplošných prodejen nadnárodních řetězců tenkrát zahrnovala prakticky celý týden, vesměs bez respektování dnů pracovního klidu a leckterých svátků, následkem čehož se místní drobní podnikatelé dostávali do velmi těžké konkurenční pozice, často pro ně přímo likvidační. Šumava se pozvolna vzpamatovávala z kůrovcové kalamity a nabývala opět své charakteristické zelené podoby. Každý desátý obyvatel trpěl duševními chorobami, každé čtvrté dítě bylo obézní a v porovnání s rokem 1700 se – přepočteno na člověka – spotřebovávalo šedesátkrát více cukru. Lidé tehdy v Čechách neumírali hlady, ale na komplikace spojené s obezitou a dalšími tzv. “civilizačními” chorobami. Okolo 30% lidí kouřilo a ve Vimperku se uživilo téměř 50 zařízení nabízejících příležitost ke konzumaci alkoholu. Do povědomí lidí se pomalu začínal dostávat pojem “digitální demence”.

 

 

Tolik v kostce k tematickým okruhům zmíněných otázek. Jak tuto dobu vnímalo oněch oslovených dvanáct osob, ucházejících se o přízeň voličů, nebylo možno objektivně zjistit, neboť rovné dvě třetiny z nich z nepochopitelných důvodů neodpověděly.

 

(Pro zvětšení tabulky klikněte)

 mmm

 

 

 

Pro sumava(eu)uzdravuje   

MUDr. Marek Matoušek

 {jcomments off}