1

Projekt ŠKODA v NP šumava

 

 Co má česká automobilka společného s Národním parkem Šumava?

 

Již druhým rokem probíhá úspěšná spolupráce ŠKODY AUTO a.s. a největšího národního parku v ČR. Firma ŠKODA AUTO a.s. prostřednictvím svých grantů podporuje různé projekty v ekologické oblasti a Správa Národního parku Šumava se letos opět stala jedním z úspěšných žadatelů o podporu.

 

O co přesně jde?

Správa Národního parku Šumava provádí v části lesních porostů (tedy mimo území „divočiny”) výsadbu nedostatkových dřevin a právě tuto výsadbu se ŠKODA AUTO a.s. rozhodla podpořit. Letos šlo o sazenice jedle, buku a javoru klenu vysazované nedaleko Srní a Českých Žlebů na Šumavě. V rámci společného projektu bylo vysazeno zhruba 20 tis. stromků. Ze strany ŠKODY AUTO a.s. byla akce dotována částkou 240 tis. korun.

 

Co je cílem spolupráce?

Cílem akce je nejen propagace společnosti ŠKODA AUTO a.s. jako podporovatele ekologických projektů, ale zejména snaha o dosažení správného druhového složení nově vznikajících lesních porostů v zásahových částech Národního parku Šumava. Vysazované buky a jedle lépe odolávají bořivým větrům, nemohou být masivně decimovány podkorním hmyzem (jako třeba smrky) a zaručují tak určitou stabilitu lesního prostředí prospěšnou pro řadu druhů živočichů i rostlin. 

12

 

Petr Kahuda, Správa NP Šumava

{jcomments off}