Canto zopakovalo úspěch

Již do minulého století sahá tradice Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu, poprvé pořádaného roku 1999 a od té doby s trojí přestávkou každoročně konaného v místě svého založení – ve Vlachově Březí. Za celkem sedmnáct ročníků jeho úspěšné existence se do malého jihočeského městečka sjela přebohatá řada různorodých tuzemských i zahraničních sborů, cestujících nejednou i z dalekých koutů Evropy. Mnohým pak festival natolik přirostl k srdci, že se sem rádi vracejí, ať již jen coby účastníci společného zpívání za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie, nebo jako soupeři v rámci soutěžní přehlídky.

 

K takovým náleží i pěvecký sbor Canto vimperského gymnázia, který se festivalu zúčastnil zatím celkem osmkrát. Poprvé se tak stalo roku 2006, v němž se Canto přihlásilo do soutěže a vyzpívalo si „Cenu Junior“, udílenou nejlepším studentským a mládežnickým sborům. Po mezičase, v němž bylo celkem šestkrát festivalovým hostem, účinkujícím na výjezdních i slavnostních závěrečných koncertech, následovala na letošním sedmnáctém ročníku MSFHR ve dnech 12.–14. října druhá soutěžní účast. Vezmeme-li v úvahu, že sbor existuje již šestadvacet let a s ohledem na délku gymnaziálního studia se maximální možná délka členství v něm pohybuje v rozmezí čtyř až osmi let, je zřejmé, že tentokrát odjížděla k festivalovému měření sil zcela nová sestava (o níž pojednávají i další články na našich stránkách: http://www.vimperk.eu/index.php/vimperk/102-zpravy/13067-canto-na-narodni-tride?fbclid=IwAR18v-gUdCE-d4Ql9yMmpHKNsjH64m8CBf4VTaZETvevz1_kTkrPHIGR9zs , http://www.vimperk.eu/index.php/vimperk/102-zpravy/13966-canto-v-rudolfinu?fbclid=IwAR18v7GCx3M8_tlHeEm07lQTtu1kPBHGIQfVbotILl8xxyFyDLh7fJ97JWw).

 

 

Laťce, kterou před dvanácti lety nasadili její předchůdci, nezůstala nic dlužna. Z celkem deseti zúčastněných soutěžních sborů byly letos odbornou porotou oceněny čtyři – mezi nimi i Canto, a to opět „Cenou Junior“ a navíc cenou za pozoruhodnou práci s mladým sborem, určenou sbormistryni Janě Tláskalové.

 

/foto L.K./

 

Neodmyslitelnou součástí MSFHR jsou výjezdní koncerty, jimž pravidelně náležejí večery soutěžního dne. Canto letos vystoupilo spolu s dalšími dvěma sbory a sólisty ve zcela zaplněné čkyňské synagoze.

 

/foto L.K./

 

Závěrečný slavnostní koncert pak proběhl jako vždy ve vlachovobřezské sportovní hale, která jediná je schopna poskytnout náležitou prostorovou kapacitu spojeným pěveckým sborům a Pošumavské komorní filharmonii – tedy mohutnému hudebnímu tělesu, počet jehož členů je řádově vyčíslitelný ve stovkách, přičemž samozřejmě nelze opomenout ani zpravidla podobně početné obecenstvo. To vyslechlo nejen vystoupení oceněných sborů, ale též společné festivalové skladby z tvorby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Giuseppa Verdiho a Charlese Gounoda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro bližší seznámení s činností pěveckého sboru Canto lze navštívit stránky vimperského gymnázia https://www.oag.cz/o-skole-2/zajmove-skupiny-2/pevecky-sbor-canto/, na nichž je možno zhlédnout i videozáznamy některých jeho vystoupení.

 

 

Text: Jan Tláskal

Foto: Lucie Kováčová a Jan Tláskal

 

{jcomments off}