kudlac

Náklady na letošní komunální volby

Vážení Vimperáci,

kudlacje po volbách a je naší povinností, abychom započali naplňovat naše sliby. Stejně jako po minulých volbách i nyní přicházíme s vyúčtováním naší volební kampaně. Činíme tak proto, že stále jako minule máme na vědomí, že komunální politika by měla být co nejvíce transparentní a vůči občanům naprosto otevřená. Volby byly financovány z větší části z příspěvku hnutí „Starostové a nezávislí“, zbývající prostředky financovali členové našeho volebního týmu ze svého. Nebyly použity žádné obecní ani státní peníze, ani neveřejné příspěvky od sponzorů nebo jiných subjektů. Zde je tedy vyúčtování našich nákladů na letošní komunální volby:

 

tisk plakátů……………………………….7.680,- Kč

zábor veřejného prostranství……………..2.880,- Kč

výlep plakátů a promítání…………………2.690,- Kč

tisk letáků a novin………………………15.246,- Kč

tvorba plakátů a grafika……..………………1.210,- Kč

promítání………………………..………….600,- Kč

focení………………………..……………1.700,- Kč

roznášení novin…………………..………4.000,- Kč

webové stránky………….….………………334,- Kč

propagační předměty……………..…………500,- Kč

 

Celkem tedy naše hnutí za volby utratilo 36.840,- Kč.

 

Jsme velmi rádi, že jste v takovém velkém počtu dorazili k volebním urnám, a že Vám osud našeho města není lhostejný. Vaše volba prokázala, že přeci jen slušnost má v naší společnosti místo. Nebudeme kritizovat nikoho ze stran, které s námi soupeřily, ale Vy jste rozhodli, že naše město a zastupitelstvo může po příslušných koaličních jednáních naplňovat to, o co nám všem asi nejvíce jde. A to rozvoj, přirozený vzestup, nabídku sportovních i kulturních aktivit, ale v neposlední řadě i příjemné bydlení pro nás všechny. Přejme si, aby naši zástupci v orgánech města byli odpovědní a měli své vize, které povedou toto město k lepšímu žití.

Přeji Vám i sobě lepší život v našem městě.

 

S pozdravem slušnost vždy a všude

Libor Kudláč  

 

{jcomments off}