Pachatelé měli rozdělené role

I majitelům provozoven hrozí správní nebo trestní postih

 

V polovině září proběhla v součinnosti Policie ČR a Celní správy ČR akce zaměřená na provozovatele nelegálních výherních technických zařízení, tzv. kvízomaty. Vyšetřování bylo původně zaměřeno na provozovatele zařízení typu QUIZARD, avšak šetření ukázalo, že stejná skupina osob stojí i za dalšími zařízeními pro provoz nelegálního hazardu s označeními, Slevostroj, Golden Horse a Diascope.

 

obrázek464  obrázek465

Všechna tato zařízení nesou veškeré znaky výherních hracích automatů. Hra je možná po zaplacení vkladu – sázky, za určitých podmínek je pak možná i výhra, častější jsou však prohry, které generují prostředky na výplatu výher šťastnějších hráčů, ale zejména zisk provozovatelů automatů.

 

Provozovatelé těchto zařízení však automaty záměrně označují jako nevýherní, popřípadě tvrdí, že hra, která je na nich provozována, není hrou hazardní (dříve loterií), takže automaty provozují bez patřičných povolení, často v rozporu s vyhláškami jednotlivých obcí, které se pokusily provoz hazardních her (loterií) na svém území regulovat. Z provozu automatů pak neodvádějí poplatky, jimiž je ze zákona zatížen legální hazard provozovaný v kasinech a hernách. Zásadním prvkem jejich trestné činnosti je pak to, že kvízomaty deklarují jako zařízení, na nichž není provozována hazardní hra, což dokládají různými způsoby. I laicky však lze určit, že provozované hry se od klasických výherních automatů zásadně neliší.

Policejní orgán zahájil šetření kvůli provozu kvízomatů označovaných jako Quizard, které se objevovaly v mnoha provozovnách po celé České republice od roku 2014 a které formálně provozovaly různé obchodní společnosti. Prověřování ukázalo, že za všemi těmito společnostmi stojí stejná skupina pachatelů, kteří zároveň distribuovali výherní automaty Slevostroj a vyvíjeli, respektive na český trh zaváděli, i další výherní automaty s označeními Golden Horse a Diascope.

Pachatelé měli rozdělené role, zadržen byl výrobce automatů, osoby, které se podílely na distribuci automatů do jednotlivých podniků a jejich servisu a na tvorbě listin vytvářejících zdání legálního provozu automatů. Všechny osoby pak byly řízeny hlavním podezřelým, u kterého se sbíhaly veškeré informace o provozu automatů, pravidelné vyúčtování jejich provozu a finance z automatů.

 


V rámci realizace bylo provedeno 9 domovních prohlídek a 15 prohlídek jiných prostor a pozemků, při kterých bylo nalezeno celkem cca 10 mil. Kč v hotovosti, a dalších cca 120 tis. Kč v cizích měnách (EUR, USD, CHF, BGN), zlaté mince. Zajištěno bylo také 26 výherních technických zařízení připravených k distribuci do provozoven, velké množství výpočetní techniky a záznamového zařízení, a velké množství listinných materiálů.


Celkem bylo zadrženo 10 osob, kterým bylo následně sděleno obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu „Účast na organizované zločinecké skupině“ dle § 361 odst. 1 trestního zákoníku v souvislosti se spácháním zvlášť závažného zločinu „Neoprávněné provozování hazardní hry“ dle § 252 odst. 1, odst. 2. písm. a), odst. 3 trestního zákoníku. Dlužno dodat, že většina pachatelů, zejména těch, kteří jsou v hierarchii skupiny výše postaveni, má dlouholeté zkušenosti s provozem legálních hazardních her (dříve loterií). Jmenovaní si museli být vědomi, že svou činností obcházejí přísnější pravidla, která byla v uplynulých letech ve vztahu k  hazardu v České republice přijata a že výherní automaty umísťují do míst, kde nadále nešlo hazardní hry legálně provozovat.

 

Problematice tzv. kvízomatů byla věnována i značná mediální pozornost a probíhající trestní řízení je výsledkem činnosti dohledových orgánů a orgánů činných v trestním řízení, které nepodceňují ani tuto oblast.

Orgány činné v trestním řízení budou v další fázi trestního řízení také prověřovat zapojení dalších osob do vyšetřované trestné činnosti. Zejména bude řešena odpovědnost jednotlivých majitelů provozoven, do kterých byla výherní technická zařízení umísťována a osob, které pachatelům poskytovaly služby související s předmětnou trestnou činností organizované skupiny. Nelze vyloučit ani další akce zaměřené na vyhledání dalších nelegálních automatů uvedených typů, neboť je možné, že doposud nebyla všechna tato nelegální zařízení odhalena a zajištěna.

 

Je třeba zdůraznit, že majitelé jednotlivých provozoven, kteří opakovaně umožní a připustí umístění a provozování předmětných výherních technických zařízení ve svých provozovnách, ačkoli jsou si vědomi, že zde nadále nelze legálně hazardní hry provozovat, se mohou vystavit správnímu či trestnímu postihu.


TZ Policejní prezidium ČR

{jcomments off}