Skauti přivezou Betlémské světlo

„Za časů křižáckých válek se na jednu z křížových výprav dalo najmout několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.“

 

Touto středověkou legendou se v roce 1986 inspirovali pracovníci rozhlasu v Linci. Plamínek přivezený letadlem z Betléma se tehdy stal součástí vánoční sbírky na pomoc tělesně postiženým dětem. Později se k organizaci projektu připojili rakouští skauti a světlo jako jeden z novodobých vánočních symbolů vyrazilo na svou pouť po Evropě.

K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamínek také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou brněnských skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze. Od té doby se tato akce stala pravidelnou tradicí.

 

Do naší republiky přiváží každý rok světlo skauti z  brněnského 1.střediska Řehoře Mendla, kteří mají na starosti jeho rozvoz vlaky po celé republice.

 

Do Sušice přivezou světlo členové střediska Vydří stopa v neděli 16. prosince z Horažďovic předměstí.

Světlo pak bude zájemcům k dispozici na následujících místech

bs

 

 

A na závěr malé přání od skautů ze střediska Vydří stopa: „Ať plamen rozsvícený v Betlémské jeskyni přinese i do Vašich domovů pokoj a pohodu. Krásné Vánoce.“

 

 

 

 

Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice, z.s.

www.skaut.cz, www.vydristopa.cz

{jcomments off}