Odstartovala soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2018

logostavba

 

Startuje soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2018

 

soutez1

Od 20. února 2019 je možné přihlásit stavební díla do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Byl totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže. Na tiskové konferenci ho za Plzeňský kraj v zastoupení hejtmana vyhlásila jeho náměstkyně Marcela Krejsová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 29. března 2019.

 

O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích – novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.

 

Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.

 

V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května 2019 a budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.

 

Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané, ke které mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě,” řekl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

 

Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku. Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě, minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem více,” uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

 

Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji,” vysvětlil její předseda Ota Rubner. „Je samozřejmostí, že jsme vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické ateliéry k přihlášení svých realizovaných staveb.”

Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně. „Naše společnost působí na západě Čech už přes 20 let. Po celou tuto dobu jsme mohli sledovat velké úsilí Plzeňského kraje a města Plzně o zvelebení regionu. Nyní vidíme, že tyto snahy skutečně přinesly ovoce,” řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy. “Je nám ctí tento projekt podpořit.”

 

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

 

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
     A/ Novostavby budov
     B/ Rekonstrukce budov
     C/ Stavby pro bydlení
     D/ Dopravní a inženýrské stavby
     E/ Průmyslové stavby
     F/ Sportovní a volnočasové stavby
     G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)

 

Odborná porota:
  • doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, architekt a urbanista, který po emigraci vedl vlastní architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil magisterské studium urbanismu
  • Ing. arch. David Leníček, který je autorem vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže
  • Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví
  • Ing. arch. Jan Soukup za Obec architektů
  • Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje
  • Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
  • Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
     
Udělované ceny:
     Cena poroty
     Čestné uznání poroty
     Cena hejtmana Plzeňského kraje
     Cena primátora města Plzně
     Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
     Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
     Cena veřejnosti
Odborná porota může, ale nemusí udělit titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v každé kategorii.
 
 
 
Další informace najdete na www.plzensky-kraj.cz a  www.stavbarokupk.cz.

– pk-

{jcomments off}