sleva

‘Sleva’ nebo ‘akční cena’ nemusí znamenat, že ušetříte

sleva

Kontroly slevových akcí dobře nedopadly

 

 

Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování nabídky a prodeje zboží za akční slevy a ve slevových akcích, které na tuzemském trhu probíhají prakticky celoročně. V průběhu roku 2018 uskutečnila 5 161 kontrol a porušení zákonů zjistila v 2 464 případech. Nejčastěji byl porušován zákon o ochraně spotřebitele, kdy například obchodníci nesprávně účtovali deklarovanou cenu zboží nebo neuváděli konečnou cenu výrobků.

 

 

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. prosince 2018 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Kontrolní akce probíhala na celém území České republiky bez ohledu na formu nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb. Celkem bylo provedeno 5 161 kontrol a v 2 464 případech (47,7 %) bylo zjištěno porušení právních předpisů.

 

 

Kontroly – prodej zboží za akční slevy a sezónní slevy v roce 2018

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

428

135

31,5%

Jihočeský a Vysočina

588

313

53,2%

Plzeňský a Karlovarský

709

391

55,2%

Ústecký a Liberecký

906

412

45,5%

Královéhradecký a Pardubický

563

243

43,2%

Jihomoravský a Zlínský

1 366

636

46,6%

Olomoucký a Moravskoslezský

601

334

55,6%

Celkem

5 161

2 464

47,7%

 

 

 

Zjištěné nedostatky

 

 

 

Nejčastěji docházelo k nedodržení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 

 

 

  • v 939 případech obchodníci nesprávně účtovali deklarovanou cenu zboží, kdy např. cena uvedená u vystaveného zboží v provozovně byla jiná než cena účtovaná u pokladny, nebo nedodrželi další zásady poctivosti prodeje výrobků (§ 3)

 

 

 

  • v 837 případech prodávající neinformovali v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, jednalo se i o případy, kdy spotřebitel nebyl seznámen s konečnou cenou, platnou v okamžiku nabídky, popřípadě byla tato cena uvedena nejasným anebo neúplným způsobem, např. u zboží byla uvedena cena před slevou a informace o slevě v % vyjádření bez uvedení konečné ceny nebo na zlevněném zboží bylo uvedeno několik informací o ceně a spotřebitel tak nebyl schopen určit, která z uvedených cen je platná (§ 12)

 

 

 

  • ve 314 případech prodávající nedodržel povinnosti při vydání dokladu při zakoupení výrobku (§ 16) 

 

 

 

V 513 případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů. Nejčastěji, ve 220 případech, se jednalo o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

 

 

 

Uložená opatření

 

Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila 2 051 pokut v celkové výši 41 742 900 Kč.

 

 

 

V rámci kontrolní akce byl také vydán zákaz prodeje výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů, v celkové hodnotě 2 449 227, 40 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání 279 kusů měřidel, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů.

 

Zdroj: www.coi.cz

{jcomments off}