4 / 2019 Nezaměstnanost

 

 

Informace o nezaměstnanosti za duben 2019

 

 

 

V dubnu 2019 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 579 osob, tedy 1,7 %.

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 250.

 

 

 

Přehled nezaměstnanosti z územního hlediska – Jihočeský kraj 
nezamduben

 

  

Zajímavosti:

Kde Češi trávili dovolenou v roce 2018

 

dovolena

 

Z grafu je patrné, že zahraniční dlouhé soukromé cesty českých občanů v roce 2018 nejvíce směřovaly do Chorvatska a kratší cesty vedly nejčastěji na Slovensko. Poněkud se snížil zájem o Itálii.

 

Delší zahraniční cesty byly v roce 2018 z velké části podniknuty za rekreací (86%). Z pohledu dopravního prostředku bylo využito motorové vozidlo (45%) a letadlo (41%). Na cestovní kanceláře se obrátilo 42% Čechů a průměrná zahraniční cesta měla 8,1 přenocování a výdaje na ni činily 14 204 Kč.

 

Kratší cesty českých občanů se zvýšily o více než jednu třetinu. Oproti roku 2017 se výrazně zvýšil počet kratších cest do Rakouska, a to o 137 tisíc osob. Jako hlavní dopravní prostředek byla použita převážně motorová vozidla (70%) a byla organizovány individuálně, tedy bez využití cestovných kanceláří (87%). Kratší zahraniční cesta měla průměrně 2,3 přenocování s výdaji 4 685 Kč.

  

Zdroj: www.mpsv.cz, www.czso.cz 

{jcomments off}