temelin

Fiktivní nehoda Temelína prověří krizové štáby a složky IZS

Cvičení ZÓNA 2019 prověří krizové štáby a složky Integrovaného systému Jihočeského kraje během fiktivní nehody v Jaderné elektrárně Temelín

 

temelin

 

Prověřit schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje aktivně reagovat na fiktivní nehodu v Jaderné elektrárně Temelín. To jsou hlavní cíle cvičení ZÓNA 2019, které se koná od pondělí 10. do středy 12. června. Potvrdila to vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková.

 

Spálenková upřesnila, že se tohoto cvičení zúčastní Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v České republice, v roli řídícího cvičení. Cvičícími budou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Jihočeský kraj, Jaderné elektrárna Temelín, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JčK), Policie České republiky Jihočeského kraje (PČR JčK), Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK), Armáda České republiky, města České Budějovice, Písek a Strakonice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS JčK), Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (KVS JčK) a neziskové organizace. I přes vysoce nízkou pravděpodobnost podobné události, přistupují ke cvičení všechny složky velmi zodpovědně.

 

„Zejména půjde o řešení opatření spojených s ochranou obyvatelstva v okolí elektrárny, praktický nácvik opatření při vstupu a výstupu ze zóny havarijního plánování a činností při příjmu evakuovaných osob a jejich dočasném ubytování nebo monitorování radiační situace,“ nastínila Spálenková.

 

temelin vstup

 

V Jihočeském kraji se cvičení ZÓNA koná již od roku 2002 a letos je to již popáté. „Bude se tentokrát lišit způsobem provedení. Necvičí se řešení radiační havárie podle časového vývoje události, ale úkoly pro krizový štáb Jihočeského kraje budou zadávány formou předem neznámých rozeher. Praktická cvičení, která se uskuteční den před cvičením krizového štábu kraje – tedy v úterý 11. června, jsou samostatná dílčí cvičení v kompetenci cvičících měst České Budějovice, Písek, Strakonice a složek IZS,“ upřesnila Spálenková.

 

Jaderná elektrárna Temelín


Hned na úvod cvičení budou v pondělí ráno v areálu elektrárny spuštěny sirény.

„Půjde o kolísavý tón sirén, který mohou slyšet i lidé v okolí elektrárny. I proto jsme s předstihem informovali starosty a z okolí elektrárny a uživatele informačního SMS systému,“ poznamenal mluvčí elektrárny Marek Sviták.

V Temelíně se do cvičení zapojí přibližně tisícovka lidí.

„Cvičit bude celá elektrárna. Prověříme si fungování havarijní štábu, proběhne ukrytí zaměstnanců a druhý den do okolí elektrárny vyjede radiační monitorovací skupina, která bude odebírat vzorky životního prostředí,“ představil Sviták průběh cvičení přímo v elektrárně.

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje


Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, cvičením Zóna 2019 prověří několik zásadních činností. Jednou z nich je práce hasičů při vyhlášené evakuaci obyvatel, a to jak konkrétně v jednotlivých přijímacích střediscích, tak také v krizových štábech ORP, Krizovém štábu Jihočeského kraje nebo Štábu HZS Jihočeského kraje, které budou řešit nouzové ubytování evakuovaných.

„Prakticky budou jihočeští hasiči také procvičovat ve spolupráci s Policií ČR činnosti při reálném vstupu do simulované nebezpečné oblasti. Další procvičovanou oblastí bude zajištění osobní dozimetrické kontroly pro příslušníky Policie ČR. V neposlední řadě nelze opomenout činnost Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje, přes které jsou uskutečňované veškeré komunikační a informační toky mezi elektrárnou, složkami IZS a krizovými štáby,“ upřesnila mluvčí HZS JčK Vendula Matějů.

 

Policie ČR Jihočeského kraje


V rámci cvičení budou policisté Jihočeské policie procvičovat dílčí úkoly.

„Ověřovat se bude tok informací mezi jednotlivými složkami a operačními středisky. Dále praktické obsazení a uzavření hranice 13 kilometrů ZHP (zóny havarijního plánování) a to na dvou stanovištích hlídkami Policie ČR a také činnost ve smíšené hlídce Policie ČR a Armády ČR.  Velmi zajímavou částí cvičení bude i dekontaminace výzbroje. Součástí letošních úkolů je také regulace dopravy v příjmových obcích,“ sdělil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

 

 

České Budějovice, Písek, Strakonice


Statutární město České Budějovice se dne 11. června 2019 zapojí do třídenního cvičení Zóna 2019, které má za cíl prověřit opatření daná vnitřním a vnějším havarijním plánem v případě mimořádné události na jaderné elektrárně Temelín. „Cvičení se cyklicky opakuje pro každou jadernou elektrárnu vždy po čtyřech letech. V rámci cvičení bude v Českých Budějovicích prověřena aktivace a zpohotovení záložního přijímacího střediska pro evakuaci v Budvar aréně, zasedat bude i krizový štáb ORP České Budějovice,“ uvedl Miloslav Soukup z úseku krizového řízení kanceláře primátora ČB.

 

V úterý 11. června 2019 od 08:00 h v rámci cvičení ZÓNA 2019 procvičí a prověří svou činnost krizový štáb obce s rozšířenou působností Písek, přijímací středisko a vybrané místo nouzového ubytování ve městě Písku. Cvičit se bude štábní i reálnou formou. „Funkčnost jednotlivých pracovišť jako figuranti prověří studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a příslušníci Policie České republiky. Na celé akci se budou podílet starostka a 1. místostarosta města Písek, úředníci Městského úřadu Písek, členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek a Semice, členové Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek, pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Územního odboru Písek a Policie ČR, strážníci Městské policie Písek, zaměstnanci Sboru Církve bratrské v Písku – Elim a Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek, za což jim patří velké poděkování,“ sdělil Aleš Kudlák z pracoviště krizového řízení města Písek.

 

„Ve dnech 10. – 12. června 2019 proběhne na území Jihočeského kraje vícestupňové cvičení orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému (dále IZS) cvičení ZÓNA 2019. Tématem cvičení je činnost vybraných ústředních a územních správních úřadů, orgánů krizového řízení kraje, obcí s rozšířenou působností (dále ORP) a vybraných obcí, složek IZS a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií na Jaderné elektrárně (dále JE) Temelín. Cvičení proběhne ve 3 liniích. „Město Strakonice jako obec s rozšířenou působností se zúčastní 2. linie cvičení 11. června. Činnosti na přijímacím středisku a v místě nouzového ubytování se zajištěním potřeb pro evakuované osoby. Zřízena budou tři pracoviště – Přijímací středisko, místo nouzového ubytování a pracoviště krizového štábu ORP. Cvičení se zúčastní 65 osob, z nichž bude 25 figurantů – studentů Trivis – Střední Školy Veřejnoprávní Vodňany,“ řekl Peter Kurek, pracovník krizového řízení Městského úřadu Strakonice.

 

-tz-

{jcomments off}