6 / 2019 Nezaměstnanost

 

 

Informace o nezaměstnanosti za červen 2019

 

 

 

V červnu 2019 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 500 osob, tedy 1,5 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 203.

 

 

 

Přehled nezaměstnanosti z územního hlediska – Jihočeský kraj 
nezamest

 

 

       Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v červnu 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob o 3,2 % a také se snížil počet pracovních míst. Ke konci června 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 234 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,7 %.

 

 

 

Zajímavosti:

 

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30.06.2019

 

 pno

 

       Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. 6. 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče
(5. nejnižší počet mezi kraji).

 

 

 

       V porovnání s minulým rokem je patrné snížení. V mezikrajském srovnání bylo v červnu 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

 

  

{jcomments off}