Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2019

 

 

 

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal  

 

 

31. srpna:

Finální srpnová sobota opět od časného jitra předvedla, jak se rodí krásný, …  

… zcela bezproblémový – tedy prostý všech lijáků i bouřek … 

… a ke všemu parný – letní den. 

 

 

Boubínská teplota předstihla téměř o stupeň kubohuťskou a východní vítr o nárazové rychlosti 6 m/s (21,6 km/h) celou situaci jen příjemně zpestřoval. Navíc podněcoval k pomyšlení, … 

… jak by byl oceněn v odpoledních hodinách, … 

… kdy se teploměr bezesporu proběhne přinejmenším k třicítkovým, ba i vyšším hodnotám. 

 

30. srpna:

Svou přízní nás od rána zahrnující sluníčko se v odpoledních hodinách na chvilku nechalo vystřídat bouřkově se tvářícími mračny, která však nakonec místo očekávaného hřmění přešla v pouhé delší zatažení oblohy. 

Tím účinněji zapůsobila v podboubínské krajině (nedaleko Šumavských Hoštic) žlutá záplava, která se tak ráda právě za sluníčkem otáčí, a to dokonce, jak se zpívá v slavné předválečné filmové písničce, každým dnem. 

 

29. srpna:

Leckde si zabouřilo, jen Vimperku se to nejlepší opět vyhnulo. 

 

28. srpna:

Časně zrána se opět potvrdilo, že nejednou býváme vystaveni klamavým oblačným úkazům. Pohledem z Třístoličníku, resp. Hochsteinu se napravo od Bobíku (připomeňme si, že naše šumavské bratry odtud vidíme v obráceném pořadí nežli třeba z Libína – tedy jako první zleva Boubín a dále vpravo Bobík) zdá rozpínat bouřková kovadlina. Radar nicméně hlásil, že v rámci celé Evropy se nejbližší bouřkové aktivity vyskytují v severní Itálii.

Dnes navíc má být v daném smyslu po celý den klid, … 

… teprve zítřejší odpoledne by mělo odstartovat změnu, která bude dle meteorologů pokračovat deštivým pátkem. 

Zatím ale nic neruší barvy probouzejícího se slunečna, … 

… které nám slibují …

… dosyta si užívat pozvolna vrcholícího léta. 

 

27. srpna:

Po tři předchozí dny bylo možno vysledovat téměř jakousi pravidelnost v odpoledních bouřkách a deštích, což se celkem zákonitě promítalo do následné ranní oblačnosti.   

Také dnešní dopoledne – opět boubínské – nabídlo jemnou hru krepuskulárních paprsků … 

… a zamlžený obzor, …  

… snad jen s výjimkou západního směru, na němž přece jen výrazněji převládal nebeský blankyt. 

Jihozápadní větřík o nepatrné síle 2,4 m/s (8,6 km/h) se za celkem příjemné, byť nikoli vysloveně charakteristické letní teploty stal osvěžujícím prvkem.  

Nejzajímavější úkazy se však na obloze zjevily až v odpoledních hodinách – jen tentokrát už navzdory slibným podmínkám nedošlo na bouřku.

 

26. srpna:

Teprve teď, na sklonku srpna, lze hovořit o tom, že se naplno rozbíhá houbařská sezóna – tedy, jednoduše řečeno, ROSTOU, … 

… a to v takové míře, jaká může být snem každého vášnivého houbaře. V kontextu veškerého dosud popsaného a zdokumentovaného dění na poli počasí se to zdá být divným, v porovnání s předchozími lety pak pozdním jevem, ale nezapomínejme, že matka Příroda si vše řídí tak, jak sama za vhodné uzná. Umí nás zkrátka dokonale překvapit, ba leckdy i pořádně zaskočit, … 

… což se bohužel stalo i autorovi fotokroniky. V zápalu naprosto nečekaného houbařského opojení, zejména v důsledku nebývalé hojnosti pravých smrkových hřibů, se dopustil něčeho, co by se, nutno poctivě přiznat, nemělo fotografovi nikdy stát. Zapomněl totiž – inu, děravá hlava – někde na boubínských cestách v mechu a kapradí svůj stativ značky Benro A2970T, opatřený kulovou hlavou Genesis Base BH-46. Jelikož jej po následném pečlivém prohledání všech míst, jimiž prošel, nenašel, domnívá se, že se to povedlo někomu jinému. Proto by rád předem poděkoval poctivému nálezci, jemuž se samozřejmě hodlá i náležitě odměnit, za jakoukoli zprávu (nejlépe na mobilní číslo 606 956 984), kde je možno ztracený stativ si vyzvednout. Případnému nepoctivému nálezci pak přeje, aby mu stativ sloužil nejméně tak dobře, jako dosud svému právoplatnému majiteli.

 

25. srpna:

Snad nikdy v historii neměla těžba dřeva na lesy tak devastující dopad … 

… jako v naší současnosti, v níž je lesní terén doslova mrzačen výdobytky nejmodernější techniky.  

 

24. srpna:

Svatobartolomějská sobota se dočkala předpovědi odpoledních bouřek. Možné je jistě všechno, po celkem horkém pátku by nějaké to zahřmění víceméně ani nepřekvapilo, … 

… ovšem ranní Boubín, špičkou zahalený v mlhách, vnášel do té představy nemalý podíl nejistoty. 

V těch kouzelných chvílích nicméně naprosto nezáleželo na tom, co se má dít odpoledne. 

Naplno se oddávat přítomným okamžikům bylo – jako ostatně vždy – tím, … 

… oč tu prvořadě běželo. 

Jen uvyklé oko tady mělo šanci rozeznávat náznaky obvyklých krajinných dominant, …  

… s nimiž si nebývale oživlá mlha ve spolupráci se sluníčkem pohrávala … 

… jako opojena neskrývanou radostí z věčného zázraku tvoření.

Uprostřed hojnosti nejrozmanitějších slunečních korón, občas zpestřených též halovými sloupy, … 

… nebylo možno dosyta se nabažit všech fantastických proměn, které je ruku v ruce provázely. 

Jedním si však mohl člověk být jist, … 

… totiž že je přítomen …

… zrodu dalšího krásného dne. 

Teplota opět po celou dobu setrvávala na stabilní hodnotě a stejně tak si držel svůj směr – dnes východní – vítr o nárazové rychlosti 6,4 m/s (23 km/h).

Okamžiky, v nichž se zdálo, … 

… že nakonec vše pohltí náhle sílící mlha, … 

… připomínaly, že nejednou býváme svědky klamu, jemuž nesmíme podléhat. 

Sluníčko si dnes své vítězství uloupit nedá … a možná nakonec přece dojde i na slibované hřmění.   

 

23. srpna:

Stačí malá procházka třeba nad malebnou vískou Horosedly … 

… a člověk si může takřka v přímém přenosu … 

… vychutnat pravou šumavskou senoseč, … 

… samozřejmě už ve fázi otavy. 

 

22. srpna:

Třebaže letní louky pomalu odkvétají, … 

… stále není pozdě sklonit se k nim – zde např. za samičkou původně subtropického středomořského křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) – … 

… pro krásné a léčivé zážitky.

 

21. srpna:

Blížilo se opět teprve k polednímu, když se včera ztracený Boubín začal pozvolna vysvobozovat ze svého oblačného zakletí, … 

… v němž strávil přebohatě deštivou noc …

… a prakticky celé dnešní dopoledne. 

Pozdravil se i se sluníčkem, … 

… které sice má zdárně nakročeno k vítězství nad mohutnou oblačností posledních dnů, ale dnes se ještě vavřínů zjevně nedočká. 

 

20. srpna:

Ještě v poledne dominoval tomuto krajinnému pohledu jako obvykle Boubín … až se Šumava vypláče (a tentokrát jistě nemálo), naše hora se sem zase vrátí 🙂 .

 

19. srpna:

Změna v počasí nás sice neminula, ale rozhodně neměla charakter podobného zvratu, jakým bylo včerejší výrazné oteplení. Obloha se, pravda, zachmuřila, …

… nějaká ta kapka také spadla, ale všehovšudy dvakrát se opakující drobný deštík lze rozhodně řadit nanejvýš k symbolickým. 

A co je nejdůležitější, stejným způsobem lze nazírat i na teplotní pokles – ve výsledku jen třístupňový, takže nikterak nebourající letní atmosféru. Šumava nám, jednoduše řečeno, z hlediska celkové nálady jen poněkud zklostermannovštěla, …

… ale večer se i tak dočkala zkrášlení působivým pravým parheliem.  

 

18. srpna:

K létu neodmyslitelně patří teplo, ale dnešní zhoupnutí na +27°C, kterážto hodnota by za normálních okolností neměla v dané době působit nijak výjimečně, představovalo v kontextu celého týdne mimořádnou událost. Však jen oproti včerejšku se jednalo o prakticky desetistupňový skok vzhůru, k němuž se navíc obloha pod žhoucím sluníčkem oblékla do zcela čistého blankytu … těžko za takových okolností uvěřit, že to vše by se mělo stát všehovšudy jednodenní záležitostí, již zítra opět vystřídá deštivo. Nač ale mučit mysl otázkami, úvahami a hádankami, je-li možno vypravit se tam, kde lze nalézt odpověď jako na dlani, totiž na Boubín. Ten měl opět v rukávu samá překvapení – především úžasnou bouřkovou oblačnost na západě, zpoza jejíchž charakteristických kovadlin se pokoušely prosadit slabé, sotva zřetelné krepuskulární paprsky ukrytého sluníčka.

To jejich antikrepuskulární protějšky na straně východní doslova kouzlily. 

Už při minulé návštěvě bylo zřejmé, že se pozvolna blíží doba alpské viditelnosti. Tehdy se ale majestátní velehory ještě ukrývaly do oblačných peřin. Dnes sice slabě, ale přece promluvily přímo svými známými obrysy, … 

… byť jen na chvilku, umožněnou příznivou světelnou konstelací. 

Teploměr svou výpověď nezměnil ani po setmění, jen převažující jižní vítr o rychlosti 5,6 m/s (20,16 km/h) s ubývajícím světlem slábl též.  

K postupným fantastickým barevným a tvarovým proměnám již zmíněné bouřkové oblačné masy se začaly přidávat celé série blýskavic, svědčících o tom, že nejen v Německu, ale co nevidět i v západních Čechách se bouřkomilové dočkají báječné zábavy, … 

… Šumavě dle všeho zatím zapovězené. 

Vše se zjevně uhne severozápadním směrem, takže zítřejší očekávaný déšť by nutně nemusel započít se zaléváním našich končin hned od časného jitra. Však uvidíme … 

 

17. srpna:

Aniž by tu snad bylo cílem rozesmutnit veřejnost žákovsko studentskou či provokovat kolegy a kolegyně z branže kantorské, nelze se ubránit konstatování, že prázdniny se pro prvně řečené nacházejí ve své poslední čtvrtině, zatímco druhým se krátí ještě více. Mnohé z vimperských školních budov opět prošly (resp. ve finálních fázích procházejí) vylepšovací kúrou – tak např. “Masaryčka” přivítá nový školní rok pod částečně zrenovovanou střechou, …

… zatímco “gympl” se pochlubí novou zateplovací fasádou na všech zbývajících budovách krom nejstarší historické. 

 

16. srpna:

Každé parhelium je samo o sobě kouzelnou záležitostí, ale společnost výrazných mračen jeho působivost posouvá ještě výš …  

 

15. srpna:

Krásně se nám ty naše lesy začínají odspoda vybarvovat 🙂 … 

 

14. srpna:

Podobně jako před měsícem prožíváme i teď poměrně citelné ochlazení, …  

… zejména na Boubíně – a to nikoli jen na základě viděných krajinných výjevů – vzbouzející dojem, … 

… že na dveře již klepe podzim. 

Pravda, čas podmanivých inverzí k půli srpna celkem tradičně patří, … 

… a co se zajímavé oblačnosti týče, … 

… tu nám nabízel již červenec – stejně jako nyní v souvislosti s výkyvy počasí. 

Teplotní stav tu však dosud nepoklesl k hodnotám, které ve spolupráci se severozápadním studeným větrem o nárazové rychlosti 5,5 m/s (19,8 km/h) opravňují člověka vyslovit radu všem časně ranním návštěvníkům: ničeho nezkazíte, vyzbrojíte-li se k delšímu pobytu na rozhledně už teplejší bundou a čepicí. 

Jen samotná obsluha fotoaparátu má v daných podmínkách za následek prokřehlé prsty, … 

… a když navíc čerstvě vyšlé sluníčko nemá zrovna šanci probít se skrze poctivou oblačnou clonu, …  

… první závan tepla na sebe nechá slušně čekat. 

Dnes např. doba, po niž zůstal sluneční kotouč od svého východu ukryt, představovala rovnou půlhodinu, leč i po ní bylo možno hovořit teprve o prvním náznaku, provázeném však za odměnu dalšími dvěma, jmenovitě náznakem halového sloupu a levé části oblouku. 

Nejdůležitější je ale skutečnost, že navzdory vší zdánlivé dramatičnosti …

… jsme opět svědky předehry k slunečnému vývoji, …

… který sice možná neobsáhne celý den, ale optickou podobu léta rozhodně vyvolá.

 

13. srpna:

Tak se nakonec naplnila včerejší posledně řečená varianta – svatý Petr skutečně rozmetal meteorologická očekávání silných bouřek v prach. Blýskání a hřmění se nekonalo ani v nejmenší míře, ale nutno přiznat, že obloha nedoznala žádných změn. Povětšinou pršelo, takže i nadále bylo zcela vyloučeno jakékoli sebemenší zahlédnutí kulminujících Perseid. 

Po celkem slunečném dopoledni pak podvečer přinesl návrat výše popsané nálady včetně občasné vláhy. 

 

12. srpna:

Včera zmiňovaná čistota oblohy, nezbytně nutná k zdárnému pozorování Perseid, vzala kompletně zasvé hned krátce po půlnoci. Meteorologický radar už nejméně dvě hodiny před tím avizoval západně od našich hranic mohutnou srážkovou a bouřkovou aktivitu, nu a ta se v daném časovém rozpětí stihla nasunout i k nám. Jižní Čechy, pravda, zasáhla s ohledem na svůj takřka monumentální rozsah víceméně jen okrajově, ale i tak pohled z Vimperka severním směrem nabídl na uvítanou nového týdne přebohatou sérii působivých blýskavic, během nichž člověk mohl jen závidět “Strakoňákům”, kteří to vše měli zjevně blíže. 

Postupně však došlo i zde na zřetelně viditelné blesky, místy dokonce velmi intenzivní, … 

… střídané pochopitelně též slabšími, … 

… ale konečně se zvukovým doprovodem, taktéž proměnlivým – povětšinou slabým. Ničeho více se sice naše město nedočkalo, avšak dle meteorologických prognóz je ve hře pořád noc ze zataženého a vesměs deštivého dneška na zítřek. Radar i nadále signalizuje velmi slušné zahraniční zásoby, leč směr jejich tažení je dosud stále jihovýchodní, tedy míjející naše lokality a dávající více šancí západočeským a středočeským lovcům bouřek. Noc je ale zatím daleko a mnohé se může změnit … samozřejmě i v tom smyslu, že svatý Petr se, jako již nejednou, ve finále rosničkářům vysměje 🙂 .

 

11. srpna:

Do úplňku scházejí ještě čtyři dny – nastane 15. srpna ve 14:29, ale i v této dorůstající fázi je Měsíc aktuálně rušivým elementem. Nacházíme se totiž po roce opět v čase Perseid, nejznámějšího meteorického roje, jehož letošní kulminace připadá na 13. srpen v 10:00, tedy sice rovněž na denní čas, nicméně spousta meteorů by měla být k zahlédnutí i v noci předcházející uvedenému dni. Pozorovací podmínky se ovšem právě vlivem měsíčního osvětlení oblohy nemají šanci vyrovnat zcela ideálním loňským (viz 12. – 13. srpen zde: http://vimperk.eu/index.php/vimperk/14298). Ke všemu navíc není vyloučeno, že v tom milý Měsíc nakonec bude zcela nevinně, neboť právě oné noci meteorologové očekávají nad naším územím přechod nejsilnějších bouřek, které, stane-li se tak, dokonale zlikvidují jakoukoli viditelnost, resp. čistotu oblohy.  

 

10. srpna: 

Už svatovavřinecké jitro nabídlo na obloze spoustu zajímavého, … 

… ale tohle večerní rozuzlení celkově převážně zatažené soboty možná každý nečekal. 

 

9. srpna:

Zítra zase o něco zbohatne … 

 

8. srpna:

Poklidný podjavornický podvečer ví své …  

 

7. srpna:

Ani v den, na nějž připadá sté výročí narození našeho legendárního fotografa Ladislava Sitenského, významného válečného dokumentaristy (zachycujícího ponejvíce život československých letců v Anglii), ale též krajináře, který mimo jiné fotografoval i šumavskou zimu v oblasti Stašska (snímky možno nalézt v publikaci Krajinou domova), k nám nedosáhly pražádné ohlašované bouřkové aktivity.  

 

6. srpna:

Bouřky, které dnes podle informací meteorologického radaru přešly severním směrem poměrně daleko od Vimperka, k nám nemohly s ohledem na čas, v němž se odehrály, viditelně dosvítit svými blesky, ba nebyly ani k zaslechnutí. 

Stejně tak zatím není nutno obávat se v našich končinách dalších extrémně silných bouří, …  

… které dle internetové formulace v noci “vtrhnou do Evropy”.

 

5. srpna:

Před dvěma roky – přesně 22. srpna (viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/12684) – jsme se ve fotokronice společně obdivovali jednomu ze zázraků z říše hmyzu, jmenovitě šídlu modrému, fotograficky tehdy polapenému u jednoho ze šumavských jezer. Také dnes se naskytla příležitost k setkání s řádem vážek, a sice díky jinému, menšímu, ale tím jistě nikoli méně zajímavému či půvabnému zástupci jménem šidélko páskované (Coenagrion puella). 


Jak vidno, vyskytuje se v rozmanitých barevných mutacích, … 

… navíc odlišných i pro samečky a samičky. 

Jedná se o velmi rozšířený druh, často označovaný za naši nejhojnější vážku, takže sama skutečnost, že jej potkáme i na Šumavě, nepředstavuje pražádné mimořádné překvapení. 

To však neznamená, že by nepřekvapil a především úžasně nepotěšil oko.

 

4. srpna:

Ani první srpnová neděle nevybočila z aktuálního modelu razantního střídání počasí na poměrně malé časové ploše. Započala příjemným slunečnem, ale už okolo poledního odstartovala sérii přeháněk, která nemálo skrápěla třeba tou dobou velmi četné návštěvníky Boubína. 

Současně jim sice připravila nad hlavami zajímavou podívanou … 

… za celkem příjemné teploty a severozápadního větru, vanoucího opět víceméně nepatrnou rychlostí 2,4 m/s (8,6 km/h), … 

… ale v této vzrůstající fázi proměny setrvala až do pozdních odpoledních hodin. 

 

3. srpna:

Srpen zatím stále ponejvíce láká naše oči proměnami na obloze – zprvu věštící deštivý průběh dne, …  

… ale nakonec prozrazující, že byl proložen i nezanedbatelnými slunečnými epizodami. 

 

2. srpna:

Počasí by se nám mělo přehoupnout směrem ke srážkám, ba i nějakému občasnému hromoburácení, a to dle předpovědí na celý víkend. Zdálo se, že ranní Boubín té vizi zásadním způsobem neodporuje, …

… ale letité zkušenosti připouštějí i druhou variantu, že totiž z podobně chmurných, či chvílemi přímo zlověstných nálad může ve výsledku vzejít naopak zcela krásný nebo přinejmenším příznivě vyladěný den.  

Jako vždy tedy nezbývá než dát se překvapit, jaká realita nakonec nastane, ovšem současně je možno konstatovat, … 

… že krásným se ukázal už průběh samotného rána. Vše, co po celém obzoru nabídla od samého úsvitu, přes východ sluníčka až do úplného rozednění proměnlivá obloha, …

… by bylo zbytečné rušit dalšími komentáři, … 

… pročež tato sféra bude dále omezena u patřičného snímku jen na obvyklé naměřené údaje. 

 

 

 

 

Toto náhlé fantastické nebeské podání rukou přece jen nelze přejít mlčením 🙂 … 

 

 

Teploměr hovoří jasnou řečí – vydává svědectví o celkovém mírném ochlazení (srovnejme si s podobným výstupem 20. července zde: http://vimperk.eu/index.php/vimperk/15917).  Téměř neustálé bezvětří, oživené jen vysloveně občas mírným severovýchodním dýchnutím o zanedbatelné rychlosti 1,6 m/s (5,76 km/h), pak navozovalo dojem blížícího se dusna. 

 

 

 

 

Co jiného říci závěrem, než že moudřejší stran dalšího vývoje momentální situace budeme sice definitivně v odpoledních hodinách, ale i v okamžiku odchodu z Boubína lze již sázet na vysokou pravděpodobnost převažujícícho krásného počasí. 

 

1. srpna:

Odpradávna je známo, že šumavské lesy (a tady by se jistě hlásily ke slovu i kterékoli jiné) žijí v každé sebedrobnější maličkosti svým vlastním tajuplným životem, … 

… a kdo by tomu snad nevěřil, ten ať v nich jen tiše pozorně naslouchá a hlavně se neméně pozorně dívá 🙂 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2019

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2018  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2018

  

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2017

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2017 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2016 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2015

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2015

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2014

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2013

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – září 2013

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2013

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2013

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2013

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2012

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2012

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2012

Fotokronika Jana Tláskala – září 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – unor 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2012 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2011 

 

{jcomments on}