8 / 2019 Nezaměstnanost

 

 

Informace o nezaměstnanosti za srpen 2019

 

 

 

V srpnu 2019 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 518 osob, tedy 1,6 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 386.

 

 

 

Přehled nezaměstnanosti z územního hlediska – Jihočeský kraj 

graf

 

 Pro srovnání : 

 

 

Podíl volných pracovních míst k celkovému počtu pracovních míst (v %, 2019)

 

srovnani

   

       Podíl volných pracovních míst je v tuzemské ekonomice dlouhodobě výrazně nad hodnotami zemí EU, což potvrzuje přehřátost domácího trhu práce. Česká ekonomika tomuto žebříčku vévodí již několik let v řadě, v roce 2016 však byl podíl poloviční kolem 3 % a na obdobné úrovni se pohybovaly i další země, například Belgie, Spojeném království a s menším odstupem pak i Německo. Nezaměstnanost by podle analytiků měla zůstat jedna z nejnižších v rámci EU i v dalších měsících. Nezaměstnanost dosáhla v prvních osmi měsících tohoto roku extrémně nízkých hodnot, což značí, že pozdější fáze hospodářského cyklu se na trhu práce stále ještě nezačala projevovat.

zdroj: Eurostat

      

 

 

Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1.pololetí 2018 a 2019

 

rozvody

        

  

Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1.pololetí 2019

 

mesta

  

        V 1. pololetí 2019 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 852 osob, o 603 osob více než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých byl o 1 117 osob menší než počet přistěhovalých. Kladné migrační saldo tak opět zvýšilo počet obyvatel a bylo zaznamenáno ve všech okresech kraje. Téměř polovina přistěhovaných osob se do kraje přistěhovala z ciziny (46,5 %). Vyšších hodnot kladné migrace dosáhl především okres České Budějovice (+450). Z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 792 osob, do ciziny se odstěhovalo 628 osob. V rámci kraje, tedy mezi obcemi kraje, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 6 081 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

 

Zdroj: czso.cz

 {jcomments off}