Dny Zdraví ve Vimperku

 

 

 

Putovní výstava Ligy proti rakovině Praha

 

 

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM

 

 

 

 

      Akce se uskuteční v pondělí 30. 9. a úterý 1. 10. v městském parku u Volyňky (náplavka). Po oba dva dny bude ze strany Ligy proti rakovině Praha, Státního zdravotního ústavu a města Vimperk připraven bohatý program pro děti i dospělé. Z programu bych vypíchla stánek vyšetřovny s nabídkou vyšetření základních parametrů zdravotního stavu (měření tlaku krve, stanovení výše celkového cholesterolu, výpočet BMI, zjišťování množství skrytého tuku, odborné poradenské služby (obezitologie, nádorová prevence, odvykání kouření, nácvik samovyšetřování prsů na modelech, kontrola mateřských znamének a pih, výživové poradenství) a dále SOUTĚŽNÍ HRÁTKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ „ZKUS, JAK JSI NA TOM“ ANEB HRÁTKY PRO ZDRAVÍ A O ZDRAVÍ – interaktivní hrátky, při kterých si zájemci mohou otestovat svou pohybovou zdatnost, postřeh, smyslové dovednosti, ale také znalosti anatomie – osm stanovišť.

 

 

Renata Lešková
Odbor školství, kultury a CR

 

 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA AKCE

 

 

 

A) OSVĚTOVÁ VÝSTAVA „LABYRINT ZDRAVÍ“ NA TÉMA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PREVENCE RAKOVINY 

 

      •   panely s informacemi o prevenci před rakovinou, doplněny kreslenými vtipy V. Jiránka, J. Slívy, M. Bartáka a fotografiemi F. Dostála

      •   speciální bohatě ilustrovaná část výstavy určená nejmladším dětem

      •   testy pro návštěvníky, které slouží jako motivační prvek k podrobnému studiu obsahu výstavy, úspěšní luštitelé obdrží malý dárek

      •   součástí výstavy „minikino“ – projekce videonahrávek se zdravotní, osvětovou, preventivní a onkologickou tematikou

 
dny zdrav

 

 

B) SOUTĚŽNÍ HRÁTKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ „ZKUS, JAK JSI NA TOM“ ANEB HRÁTKY PRO ZDRAVÍ A O ZDRAVÍ 

 

      •   interaktivní hrátky, při kterých si zájemci mohou otestovat svou pohybovou zdatnost, postřeh, smyslové dovednosti, ale také znalosti anatomie – osm stanovišť

 

 

 

C) VYŠETŘOVNA

 

       1. Nabídka vyšetřenízákladních parametrů zdravotního stavu – zajištěno Státním zdravotním ústavem (měřenítlaku krve, stanovení výše celkového cholesterolu, výpočet BMI, zjišťování množství skrytého tuku, odborné poradenské služby (obezitologie, nádorová prevence, odvykání kouření, nácvik samovyšetřování prsů na modelech, výživové poradenství)

       2. Prevence melanomu – v rámci prevence před maligním melanomem spolupracuje LPR Praha s Českou akademií dermatologie, jejíž členové poskytují návštěvníkům akce konzultace, prohlížejí znaménka a pihy.

 

 

 

D) INFORMAČNÍ CENTRUM

 

 

       Bohatá nabídkaosvětových populárně naučných i odborných publikací vydávaných LPR Praha. Všem k dispozici zdarma.

 

 

 

E) PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ

 

 

       Místní pěvecké, taneční i instrumentální soubory, mažoretky, dechová hudba, folkové skupiny, amatérská iprofesionální divadelní představení, seniorské soubory a podobná vystoupení na pódiu oživují atmosféru akce.

 

 

{gallery}Jitka/zari/zdravi{/gallery} 

{jcomments off}