Literární čtvrtek: Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě

ŠUMAVSKÝ LITERÁRNÍ ČTVRTEK   

 

Tereza Blažková: Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě

       Většinou dopředu vím, co se o Šumavě chystá vyjít. A o tomto jsem neměl ani tušení a objevil ji zcela náhodou. Nevím, jak dalece bude v knihkupectví dostupná, neboť jde v podstatě o vědeckou práci, ale určitě si pozornost zaslouží. Alespoň u mě získala stoprocentní bodování. Tedy abych nepřeháněl tak devadesáti devíti procentní. Zabírá totiž jen okruh západní části Šumavy. Ale to je bohužel charakteristické pro většinu odborné a vlastně i populární šumavské literatury.

         A pročpak, tak vysoké hodnocení? O Šumavě toho vyšlo a vychází opravdu hodně. A většinou se opakují již dobře známé informace. A přestože i o plavení dřeva toho vyšlo nemálo, v tomto případě jde nejen o sběr archivních materiálů, ale o práci v terénu a hlavně ověřování po leta publikovaných informací a jejich kritické posouzení. Prostě vše co jste se chtěli dozvědět o plavebních nádržích v dané oblasti najdete právě zde. Jen ta jihočeská Šumava kdyby tam byla. Ale třeba se někdo chytí. Mustr tady již má.

Jaroslav Pulkrábek 


Úvod   

1. Jan Kaše: Šumavské tajemství nacistů  
2. Šumava patafyzická a Krumlov – město pod věží   
3. Johannes Linke: Rok se valí přes hory   
4. Roman Szpuk: Klika byla vysoko   
5. Pavel Flégl: Srub na Kozím hřbetu  
6. Emil Hruška: Vraždy v pohraničí   
7. Lucie Charlotte Kopecká: Pamětnice z šumavské prodejny   
8. Karel (Borfort) Fořt: Šumavská hora viděla vraha   
9. Rosa Tahedlová : Svědectví z poválečné Šumavy   
10. Josef Kroutvor: Lesní eseje  
11. David Jan Žák: Zmizení Edwina Lindy  
12. Erika Zemanová : Můj domov v Sudetech  
13. Kolektiv autorů: Šumava – příroda, historie, život  
14. Šumava. Jak šel život na Březníku  
15. Rudolf Kalčík: Bílý list  
16. Jaroslav Pulkrábek: Šumavské povídání  
17. Paul Praxl: Hora tří zemí  
18. Zdeněk Kučera: Šumava a Bavorský les na starých mapách 
19. Zdeněk Šmída: Tajemství šumavské hranice 
20. Vladimír Šindelář: Kriminální příběhy ze staré Šumavy  
21. Petr Kopal a kol.: Král Šumavy, komunistický thriller
22. Rudolf Kalčík: Příběhy z hranice
23. Václav Vratislav Tomek: Šumavské pověsti lidu českého
24. Emil Kintzl, Jan Fischer: Zmizelá Šumava 2
25. Josef Pecka: Toulání za šumavskými sklárnami
26. Karel Petráš: Krajem šumavských Lad
27. Johannes Urzidil: Jdu starým lesem
28.  Aleš Palán, Jan Šibík: Návrat do divočiny
29. Petr Moravec: Šumava poetická a kouzelná
30.  Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek: Návrat krále Šumavy: Agent – Chodec
31. Peter Becher: Adalbert Stifter Touha po harmonii