Literární čtvrtek: Větev ztracená, nalezená

 

ŠUMAVSKÝ LITERÁRNÍ ČTVRTEK 

 

Radek Ocelák, Jiří Tříska: Větev ztracená, nalezená

       Ona ta knížka vlastně vůbec není o Šumavě. A dokonce ani ne o Češích nebo Němcích. A navíc je ve slovenštině. Přesto, ten, kdo chce znát dějiny Šumavy by si ji měl přečíst. Jen tak plně pochopí, co se tu po druhé světové válce dělo a porozumí věcem, které mu mohli uniknout. To konec konců dokazuje skutečnost, že když Radek Ocelák přivezl do Volar svoji předchozí knihu Reemigranti, přišlo se na ní podívat možná na půldruhé stovky lidí a debata, která se pak rozproudila, byla velice živá a osobní.

       Větev ztracená, nalezená jsou cestovní a úřední zprávy o Slovácích v Rumunsku z let 1930 – 1949. Zachycují tedy život a prostředí lidí, kteří po druhé světové válce spoluosidlovali Šumavu. Z prostých úředních záznamů pochopíte z čeho plynuly problémy, se kterými se tu pak museli potýkat a proč některé věci nevyšly, tak jak si mocipáni představovali. Jak říkám, o Šumavě tu není zhola nic, ale šumavská knihovna by bez této knihy nebyla úplná.

Jaroslav Pulkrábek  

vetev


 Úvod   

Rok 2019