Zhodnocení zimy 2019/2020 na stanici Volary, Luční potok

Uplynulou klimatologickou zimu 2019/2020 ve Volarech jsme podrobně zhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2019/2020 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města. 

 

V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních devět zim.

 

Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. Klimatologická zima byla na stanici Volary, Luční potok druhá nejteplejší za devět let, přispěl k tomu nejvíce extrémně teplý únor.

 

 

                       
  průměrná měsíční teplota  
    11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20  
  prosinec 0,3 -2,5 -2,3 -0,5 1,6 -3,4 -2,0 -0,2 -0,7  
  leden -2,0 -2,5 -1,1 -1,0 -3,0 -8,9 -0,1 -4,5 -2,2  
  únor -7,3 -3,7 -0,8 -3,4 1,0 -1,0 -5,6 -2,9  1,4  
  průměr -3,0 -2,9 -1,4 -1,6 -0,1 -4,4 -2,6 -2,5  -0,5  
                       

 

U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. Tři ledové dny za 91 dní, to je  bezkonkurenčně nejmíň za dobu měření. Všechny ledové dny byly naměřeny v prosinci, leden ani únor celodenní mráz nezaznamenal. Klimatologická zima tak byla na ledové dny extrémně chudá.

                       
ledové dny  
  11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20  
prosinec 3 12 3 8 0 1 9 7 3
leden 6 14 6 9 11 25 4 11 0
únor 14 13 2 7 0 5 19 1 0
celkem 23 39 11 24 11 31 32 19 3

 

Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Mrazových dnů bylo v posledních devíti letech vždy od 76 do 86. Tuto zimu mrzlo v 78 dnech, nejvíce v lednu (31x) a prosinci (26x) a nejméně v únoru (21x). I v tomto ohledu jde o podprůměr.

mrazové dny
  11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
prosinec 26 28 29 23 23 27 30 23 26
leden 26 23 29 29 28 31 26 30 31
únor 26 27 28 28 25 26 28 28 21
celkem 78 78 86 80 76 84 84 81 78
                   

 

Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých devíti zimách klesla, až na dvě zimy, vždy pod -20°C. Ve dvou zimách dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -18,6°C naměřena 22. ledna 2020.

 

Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8°C až 12°C. V prosinci 2019 byla na stanici Volary, Luční potok naměřena dosud nejvyšší prosincová teplota 12,5°C. Nejvyšší teplota zimy byla naměřena 16. února, kdy se teplota dostala až na 14,2°C.

                   
měsíční teplotní minimum
  11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
prosinec -12,4 -23,3 -13,6 -19,8 -14,5 -15,4 -26,1 -15,0 -12,8
leden -23,6 -21,5 -12,9 -10,0 -29,9 -30,5 -16,2 -25,5 -18,6
únor -31,5 -21,0 -11,8 -22,3 -10,7 -13,7 -20,6 -26,8 -15,8
průměr -22,5 -21,9 -12,8 -17,4 -18,4 -19,9 -21,0  -22,4 -15,7
měsíční teplotní maximum
  11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
prosinec 12,0 10,1 11,5 9,5 11,8 10,0 7,7 9,1 12,5
leden 8,2 9,0 10,8 10,5 9,3 4,5 10,7 3,7 9,2
únor 10,7 4,4 16,7 9,9 13,3 13,9 6,5 14,4 14,2
průměr 10,3 7,8 13,0 10,0 11,5 9,5 8,3 9,1 12,0

 

 

 

(ir)